Kent Üniversitesi

Müdürün Mesajı

Değerli öğrenciler,

İstanbul Kent Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü olarak sahip olduğumuz nitelikli akademik eğitim altyapısı ve kendi alanlarında uzman akademik kadrosu ile bilimsel sorumluluk ve etik değerler ışığı altında,  günümüzde ve gelecekte karşılaşabileceğimiz değişimleri öngören eğitim anlayışla, bilim, teknik ve teknolojideki global yenilikleri yakından takip edebilecek, ulusal ve uluslararası her alanda rekabet edebilecek yetenekli, özgüveni yüksek, milli ve kültürel değerlerine bağlı nitelikli iş gücünü, akademik dünyaya ve alanlarıyla ilgili sektörlere kazandırmayı amaçlamıştır.

Bu amaç doğrultusunda Lisansüstü Eğitim Enstitüsü olarak var olan tüm Tezli-Tezsiz Yüksek Lisans ve Doktora programlarında işlenen teorik ve uygulamalı dersler, yazılan tez ve projeleri ile birlikte güçlü bir bilimsel altyapı ve uygulamaya yönelik çalışmalar ışığı altında tüm disiplinlerde ihtiyaç duyulan problem çözümlerini ve akademik çalışmaları alanlarıyla ilgili sektörlere ve bilim dünyasına kazandırarak yeni lisansüstü programlarıyla birlikte de disiplinler arası bakış açısını da güçlendirmiştir.

Sizleri tüm bilim alanlarında, nitelikli ve kaliteli, çağdaş bilgiler ışığı altında, teori ve uygulama ile bütünleşik bir lisansüstü eğitimi almak için, İstanbul Kent Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsüne davet ediyorum. 

Sevgi ve Saygılarımla,

Doç. Dr. Bülent DEMİR

Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Müdürü

KENT’TEN
HABERİNİZ OLSUN