Kent Üniversitesi

202407001 İstanbul Kent Üniversitesi Mali Müşavirlik ve Mali Danışmanlık Hizmeti Alımı İhalesi

202407001 İstanbul Kent Üniversitesi Mali Müşavirlik ve Mali Danışmanlık Hizmeti Alımı İhalesi

İhale Numarası 202407001
İhale Tarihi 12.07.2024 – 11:00
Satın alınacak Mal/Hizmet Müşavirlik ve Danışmanlık Hizmeti Alım İhalesi         
 (3 yıl süreli şartnamede belirtilen hizmet kapsamı)
Satın Alma Usulu 16.11.2018 tarihli, 30597 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Vakıf Yükseköğretim Kurumları İhale Yönetmeliği ve 14.09.2020 tarihli, 31244 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan İstanbul Kent Üniversitesi İhale Yönetmeliği’nin 16. Maddesine göre Açık İhale Usulü
Satın Almanın Yapılacağı Yer Taksim Kampüsü
İlgili Personel Aynur ŞİMŞEK / aynur.simsek@kent.edu.tr
Notlar · Ürün / hizmete ilişkin teknik şartname, sertifikalar, garanti süresi, teslim süresi bilgileri fiyat teklifi ile birlikte paylaşılmalıdır.
· Teklif KDV hariç olarak hazırlanmalıdır.
İhale Dosya Ekleri

.İhale İlanı
.İdari Şartname
.Sözleşme Tasarısı
.Teklif Mektubu

KENT’TEN
HABERİNİZ OLSUN