Kent Üniversitesi

KAPSAYICI EĞİTİM

Birimimiz üniversitemizde öğrenim görmekte olan dezavantajlı öğrencilerin diğer öğrencilerle eşit koşullarda eğitim öğretim, mekân, materyal, refakatçi ve engelin doğasından kaynaklanan farklılıklara yönelik konularda gerekli tedbirleri almak ve düzenlemeler yapmak ile sorumlu ve yetkilidir. Bu konuda birçok orgnizasyon ve platform ile işbirliği sağlamayı amaçlamaktadır.

Bu kapsamda birimimiz öğrencilerimizin fırsat eşitliğini sağlayabilmek amacıyla eğitim öğretim ve sınav süreçlerinde destek olmak üzere Türkiye Engelsiz Bilişim Platformu ile işbirliği halindedir. İlgili platformun hazırlamış olduğu Erişilebilir Ders Materyali Eğitim Serisi’ ne aşağıda yer alan link ile ulaşabilir ve öğrencilerimizin eğitim öğretim ve sınav süreçlerinde destek alabilirsiniz.

https://www.engelsizbilisim.org/erisilebilir-ders-materyali-egitim-serisi/ 

KENT’TEN
HABERİNİZ OLSUN