Kent Üniversitesi

ANALİTİK KİMYA ANABİLİM DALI

Analitik kimya bir numuneyi oluşturan maddelerin kimyasal bileşenlerinin

  • kalitatif (nitel) ve
  • kantitatif (nicel) analizleriyle ilgilenen uygulamalı bir bilim dalıdır.

Eczacılık alanında analitik kimya,

  • daha çok farmasötik ürünlerin,
  • ilaç etken ve yardımcı maddelerinin

nicel ve nitel analizleri için yeni analitik yöntemleri araştırmakta ve geliştirmektedir.

Analitik Kimya, ilaç araştırma ve geliştirme (Ar-Ge) çalışmaları, ilaç ve etken maddelerinin nicel ve nitel analizi, validasyonu ve kalite kontrolü gibi aşamalarda önemli bir role sahiptir.

Bu bilim dalının temel amacı, ilaçlar, farmasötik ürünler ve ilaç etken maddelerinin kimyasal ve enstrümental analizlerini yapabilmeleri için yeterli teorik ve uygulama bilgisine sahip eczacılar yetiştirilmesini sağlamaktır. Ayrıca, analitik kimyanın temel esasları ve ilaç analizleri alanında temel bilgilere sahip, mesleki donanımını etkin bir şekilde kullanarak endüstriye uygulanabilir fikirler üretebilen, ulusal ve uluslararası projeler tasarlayabilen, yazılı ve sözlü ifade yeteneği kazanmış, mesleki araç-gereçleri kullanma becerisine sahip eczacılar yetiştirmek analitik kimya anabilim dalının amaçları arasındadır.

Eczacılık Fakültesi Temel Eczacılık Bilimleri Bölümü bünyesinde bulunan Analitik Kimya Anabilim Dalı 1. sınıftan itibaren 5 yıllık lisans eğitimi süresince mezuniyete kadar öğrencilerin eğitiminde rol almaktadır. Analitik kimya anabilim dalı tarafından hem temel analitik kimya konularında teorik ve uygulama dersleri hem de endüstriye yönelik enstrümental cihazlar, bu cihazların kullanımı, analitik yöntem geliştirme ve validasyonu gibi konularda zorunlu dersler verilmektedir.

Anabilim dalımızda ilaç endüstrisinde kullanılan kromatografi, spektroskopi ve temel laboratuvar cihazlarından oluşan bir Ar-Ge laboratuvarı ve bir öğrenci laboratuvarı bulunmaktadır. Bu laboratuvarlarda anabilim dalımız tarafından verilen derslerin uygulamalarında öğrencilerimiz birçok enstrümental cihazı bizzat kullanarak öğrenme imkanı bulacaklardır. Ayrıca öğrencilerimiz TÜBİTAK projeleri, TÜSEB projeleri, ulusal ve uluslararası projeler ve üniversitemizle iş birliği içerisinde bulunan kendi alanında lider firmalarla yapılacak projelerde de görev alacaklardır.

KENT’TEN
HABERİNİZ OLSUN