Kent Üniversitesi

BÖLÜM BAŞKANININ MESAJI

Bölüm Başkanı

İşletme Bölümünün hedefi, farklı sektörlerde ve iş hayatında faaliyet gösteren işletmeler için gerekli bilgi donanımı ve uygulama becerileri olan, dinamik ve yetkinlik sahibi bireyleri yetiştirmek, ekonomik ve ticari hayata kazandırmaktır.

Yeterli ve konularında uzmanlaşmış öğretim üyesi kadrosu tarafından verilen derslerle (iktisat, işletme, muhasebe, istatistik, matematik, finans yönetimi, pazarlama, ticaret hukuku, yönetim organizasyon, girişimcilik, stratejik yönetim vb. gibi) öğrencilerimizin mesleki kariyerlerinin gelişmesi ve iş hayatında başarılı olmaları amaçlanmaktadır. Diğer bir amaç; çok sayıda farklı seçmeli dersler aracılığıyla, iş hayatının talep ettiği kadrolarda aranan niteliklere sahip özgüvenli, analitik düşünebilen, uyum ve iletişim yetenekleri yüksek, yetenekli işletmecilerin yetiştirilmesidir.

Böylece, ülkenin her sektöründeki işletmelerde, çokuluslu firmalarda, yerel yönetimler ve kamu kuruluşlarında görev alabilecek, uzman ve yönetici taleplerine cevap veren mezunlar yetiştirilmektedir. Küreselleşmenin hızla sürdüğü dünyada nitelikli insan gücü ihtiyacı artarken, aynı zamanda yeteneklerin bulunmasında sıkıntılar yaşanmaktadır. İşletme Bölümümüz bu alandaki ihtiyacı göz önüne alarak, düzeyi yüksek bir eğitim kalitesine odaklanmıştır.

Çetin rekabetin yaşandığı iş hayatında, gelecek kaygılarının azaldığı, kariyer gelişiminin kararlı olduğu, etik ilkelere sahip olarak çözüm odaklı hızlı karar alabilen, inovatif ve rekabetçi kimliği olan, iletişimi güçlü ve liderlik yetkinliğine sahip mezunlarımızın başarılarıyla gurur duyuyor ve duymaya devam edeceğiz.

KENT’TEN
HABERİNİZ OLSUN