Kent Üniversitesi

YAPI İŞLERİ DİREKTÖRLÜĞÜ

Üniversitemizin; Misyon, vizyon ve kalite politikası ile kurumsal değerlerine bağlı olarak yapı işleri stratejisinin belirlenmesi doğrultusunda; akademik idari personelin, öğrencilerin ve tüm paydaşların yapısal ihtiyaçlarının giderilmesini amaçlayan idari birimidir. Kapsamı idarece belirlenen, üniversite bünyesindeki genel tadilat, onarım ve yapım işlerinin ihale dosyalarının hazırlanması (Keşif, metraj, teknik şartname ve diğer ihale evrakları), ihalelerin ilgili birimler ortaklığıyla yapılması, yüklenicinin yaptığı imalatların denetlenmesi, hak edişlerin hazırlanması birimin sorumluluklarıdır.

HEDEFLERİMİZ

Üniversitemizin büyüme hedefleri kapsamında ki tüm yapım işlerini teknolojik gelişmelere paralel çağdaş yapılanma misyonu ile organize etmek ve uygulamak.

İLKELERİMİZ

Üniversitemizin ihtiyaçları kapsamında yapılacak tüm inşaatların mühendislik ve mimarlık standartlarına uygun şekilde yapılması, kurumun üretkenliğini arttıracak modern inşaat hizmetlerinin sunulması.

PERSONEL BİLGİSİ

KENT’TEN
HABERİNİZ OLSUN