BÖLÜM BAŞKANININ MESAJI

 

Dil ve Konuşma Terapisi

Bölüm Başkanı

Dil ve Konuşma Terapisti, bebeklikten yaşlılığa kadar tüm yaş gruplarında iletişim, dil ve konuşma bozukluklarının değerlendirme, tanı ve terapisini yürütme yetkisine sahip sağlık çalışanıdır. Dört yıllık Sağlık Bilimleri Fakültesi mezunudurlar. Dil ve Konuşma Terapistleri; ses bozuklukları, yutma bozuklukları, kekemelik, edinilmiş dil bozuklukları, motor konuşma bozuklukları, gelişimsel dil ve konuşma bozuklukları, artikülasyon ve fonolojik bozukluklarla aktif olarak çalışmaktadırlar.

Dil ve konuşma Terapistliği Bölümü ülkemizde yeni bir branş olmakla birlikte, en fazla ihtiyaç duyulan meslek grupları arasındadır. Gün geçtikçe hem dünyada hem de ülkemizde bölümümüze olan ihtiyaç giderek artmaktadır. Bu ihtiyaçta bölümümüzün daha fazla tercih edilmesine olanak sağlamaktadır.

İstanbul Kent Üniversite Dil ve Konuşma Terapisi Bölümü, öğrencilerine alanında uzman dil ve konuşma terapistleri tarafından mesleki gelişimlerini sağlama imkânı sunmaktadır. Öğrencilerimiz, kendi alanında yetkin, mesleki bilgisi ve terapi deneyimi yüksek değerli hocalardan, oldukça kapsamlı bir müfredatla eğitim almaktadır. Öğrencilerimiz, ikinci sınıflarında normal dil gelişimi gözlemleyebilmek amacıyla okul öncesi kurumları, ilkokullar ve ortaokullarda staj imkânı bulmaktadır. Üçüncü sınıfta dil ve konuşma bozukluklarını daha iyi tanımlayabilmek için Rehberlik Araştırma Merkezleri’nde ve klinik deneyimlerini artırmak amacıyla hastanelerin ilgili nöroloji, yutma, KBB kliniklerinde staj yapmaktadırlar. Son sınıfta 2 yetişkin terapi odası, 2 çocuk terapi odası, 1 floortime terapisi odası, bir ses (Fonetik -Fonoloji Laboratuvarı) laboratuvarından oluşan uygulama birimimizde kendi danışanlarının değerlendirme, tanı ve terapi uygulamalarını yönetme şansı elde etmektedirler. Öğrencilerimiz 1. Sınıftan itibaren Fonetik- Fonoloji Laboratuvarını aktif olarak kullanmakta ve öğrendikleri her teorik bilgiyi deneyimleyerek öğrenme fırsatına erişmektedirler. Ayrıca üst sınıflardan alt sınıflara doğru devam eden akran danışmanlığı ile bilgilerini karşılıklı paylaşarak pekiştirmektedirler. Üniversitemizin sağladığı bu imkanlara sahip olan öğrencilerimiz çalışma hayatlarında ihtiyaç duyacakları donanım, bilgi ve beceri ile mezun olmaktadırlar.

Dil ve Konuşma Terapisi Bölümü’nden mezun olan öğrenciler; özel hastanelerde veya devlet hastanelerinde, Özel Kliniklerde, Özel Eğitim ve Rehabilitasyon merkezlerinde, Özel Üniversitelerde Devlet Üniversitelerinde akademisyen olarak çalışabilmektedir. Ayrıca kendi danışmanlık merkezlerini de açabilmektedirler. 

PAYLAŞ
KENT’TEN
HABERİNİZ OLSUN