Kent Üniversitesi

BÖLÜM BAŞKANININ MESAJI

Bölüm Başkanı

İstanbul Kent Üniversitesi İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi bünyesinde yer alan Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Bölümü, öğrencilere etkin bir program sunmaktadır. Türkiye’de önemli bir gelişme gösteren görsel ve işitsel medya sektöründeki potansiyel göz önünde bulundurulduğunda, Halkla İlişkiler ve Reklamcılık alanında nitelikli insan gücüne ihtiyaç duyulduğu ortaya çıkmaktadır. 

Bu doğrultuda Halkla İlişkiler ve Reklamcılık bölümü olarak amacımız, sektördeki temel iş süreçlerinde görevlendirilecek eleman gereksiniminin karşılanmasıdır. Bir diğer ifade ile genç, dinamik ve tecrübeli akademik kadromuzla alanında donanımlı, sektördeki ihtiyaçları karşılayabilecek, çalışacağı firmalara maksimum faydayı sağlayabilecek meslek erbabı iletişimciler yetiştirme gayreti içindeyiz. 

Halkla İlişkiler ve Reklamcılık bölümü müfredatları, çalışma hayatının her kademesinde kullanılabilecek bilgilerin yer aldığı derslerle oluşturulmuşlardır. İletişim bilimine giriş, halkla ilişkiler, temel reklamcılık, kitle iletişim kuramları, iletişim hukuku, imaj yönetimi, yeni iletişim ortamları ve toplum, bölümün belli başlı dersleridir. Bu derslerin yanında öğrencilerimize, inovasyon ve girişimcilik dersleri de verilmektedir.

Bölümümüzde, bölüm hocalarımız dışında çeşitli üniversitelerden hocaların ve alanda 20 yıllık tecrübeye sahip iletişimcilerin de ders vermesini sağlayarak öğrencilerimize farklı bakış açıları kazandırmaya çalışmaktayız. Yıl boyunca siz kıymetli öğrencilerimizin bilimsel gelişimleri için bölümümüzde konferans, seminer, panel, kongre vb. organizasyonlar gerçekleştirilmekte ve bu etkinliklerde edindiğiniz teorik bilgileri pratiğe geçirmeniz sağlanmaktadır. Her ay “Kent Konuşmaları” adı altında sektördeki deneyimli isimleri görüş ve tavsiyelerini paylaşmak üzere okulumuza davet ederek sizlerle buluşturmaktayız.

Dünya iletişim sektöründeki gelişmeleri, ülkemiz de yakından takip etmektedir. Böylelikle iletişim araçlarının insan hayatında önemli bir yer tutması, iletişim alanında teknik anlamda donanımlı personele olan ihtiyacı artırmaktadır. Bu bölümden mezun olacak öğrencilerin istihdam alanları şunlardır: çok uluslu şirketler, reklam ajansları, şirketlerin halkla ilişkiler ve tanıtım departmanları, ulusal ve uluslararası haber servis kuruluşları, sosyal araştırma ve anket kuruluşları, iletişim programları, özel veya kamu kurumlarının halkla ilişkiler departmanları, yapım şirketleri.

Tüketici tercihlerindeki değişiklikler karşısında mal ve hizmet üretimi süreçleri de değişmektedir. Teknolojik ilerleme, zaman maliyetinin düşürülme isteği ve inovatif gelişmeler, sektörde çalışacak bireylerin belirli becerilere sahip olmasını gerektirmektedir. Bu çerçevede belirli bir alanda donanıma sahip bireyler, tercih edilebilirliklerine bağlı olarak diğer elemanlara göre daha avantajlı konuma sahip olmaktadırlar ki, İstanbul Kent Üniversitesi Halkla İlişkiler ve Reklamcılık öğrencilerimiz alanında yetkin, teknolojiye çok yakın, grup içerisinde çalışan, proje üreten ve etik değerlere bağlı bireyler olarak tercih edilir düzeydedir.

CV için tıklayınız.

KENT’TEN
HABERİNİZ OLSUN