Kent Üniversitesi

PROGRAM BAŞKANININ MESAJI

Program Başkanı

Değerli öğrencilerimiz,

Çocuk gelişimi, çocuğun anne karnından başlayarak yetişkin oluncaya kadar geçirilen büyüme ve gelişme sürecini kapsar. Bu süreç genetik kodlar, aile, çevre, toplum, eğitim ve öğretim sistemlerinden etkilenen karmaşık bir süreçtir. Bu nedenle çocuğun gelişiminin izlenmesi, değerlendirilmesi, bazen önlemlerin alınması, değişimlerin sağlanması ve gerekli desteklerin verilmesi büyük önem taşımaktadır.

Çocuk Gelişimi Programı, sağlıklı yönlendirme ve yeri geldiğinde yapıcı müdahalelerde bulunma, çocukların sağlıklı bir ortamda yaşayabilmeleri için onları eğitime ve de bu konularda danışmanlığa duyulan ihtiyac nedeni ile kurulmuş bir ön lisans programıdır. Programın amacı, 0-18 yaş arası normal gelişim gösteren ve özel gereksinimi olan çocukların gelişimini ddestekleyen eğitim programları ile çocuğa, aileye ve topluma hizmet sunan birimlere, yardımcı meslek elemanı yetiştirmektedir.

Üniversitemizin Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan "Çocuk Gelişimi Programı", siz öğrencilerimize son derece uzman akademik kadrosuyla çocuğun gelişim alanları konularında, teorik dersleri, laboratuvar uygulamaları ve meslek içi uygulamaları içeren bir eğitim vermektedir.

Mezunlarımız 2 yıllık önlisans eğitimlerinin ardından kreşlerde, anaokullarında, çocuk bakım evlerinde, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde, gündüz bakım evlerinde, hastanelerde çocuk kliniklerinin oyun odalarında yardımcı personel olarak çalışabilmektedir. Önlisans mezunlarımız dilerse DGS ile Çocuk Gelişimi, Okul Öncesi Öğretmenliği , Özel Eğitim Öğretmenliği gibi bölümlerin lisans programlarına başvuru yaparak lisans eğitimlerini tamamlayabilirler.

Mezunlarımız evrensel, kültürel ve etik değerlere sahip, mesleki alanında ayetkin beceri ve bilince sahip,  yaşam boyu öğrenme bilinci taşıyan, bilim ve teknolojideki sektörel gelişmeleri izleyen, kendini sürekli yenileyen ve geliştiren bireyler olarak bizleeri grurlandırmaktadır.

Hepinize öğrenim hayatınızda ve yeni yaşamınızda başarılar dileriz.

KENT’TEN
HABERİNİZ OLSUN