Kent Üniversitesi

VİZYON - MİSYON - AMAÇ

VİZYON:

Diş hekimliği alanında sürekli eğitim ile kurumsal ve bireysel gelişimi destekleyen, ulusal ve uluslararası işbirliği programları çerçevesinde nitelikli eğitim programları sunan yenilikçi ve öncü bir uygulama-araştırma merkezi olmaktır. 

MİSYON:

Yaşam boyu öğrenme ilkesi doğrultusunda diş hekimliği alanında tüm paydaşların taleplerini göz önüne alarak eğitim, araştırma ve geliştirme faaliyetleri ile diş hekimliği alanındaki sürekli eğitim gereksinimine katkı sağlayan bir merkez olmaktır.

AMAÇ:

İKDM’ in amacı; “lisans, yüksek lisans, doktora ile uzmanlık eğitimlerini tamamlamış, yerli ve yabancı dişhekimleri ile ağız-diş sağlığı ve diş protez teknikerlerinin ihtiyaç ve talepleri gözetilerek bilgilerini sürekli, planlı ve amaca yönelik bir şekilde arttırmalarına imkan sağlayacak kısa ve/veya uzun süreli, teori ve/veya uygulamaya dayalı her türlü eğitim faaliyetlerini planlanmak, koordine ederek yürütmek ve araştırma- geliştirme faaliyetlerinde bulunmaktır. 
İKDM, yürüteceği eğitim, araştırma-geliştirme faaliyetlerinde İstanbul Kent Üniversitesi’nin misyon ve vizyonunu esas alarak kurumsal misyon ve vizyonunu belirlemiştir. 

KENT’TEN
HABERİNİZ OLSUN