Kent Üniversitesi

KURUMSAL İLETİŞİM VE HALKLA İLİŞKİLER DİREKTÖRLÜĞÜ

Üniversitemizin; Misyon, vizyon ve kalite politikası ile kurumsal değerlerine bağlı olarak kurumsal iletişim stratejisinin belirlenmesi; akademik, idari personel ile öğrencilerin ve tüm paydaşların doğru olarak bilgilendirilmelerini sağlayacak etkin bir kamuoyu bilgilendirme politikası izleyen idari birimidir.  

Direktörlük olarak süreci verimli ve efektif yönetmek için, stratejimizi iki ana başlık altında toplamaktayız. Direktörlüğümüzün en temel amacı bu iki başlığın aynı kurumsal kimlik ve mottoda ilerlemesini sağlamak ve İstanbul Kent Üniversitesi ruhunu yaratmaktır.

1- Kurumsal İletişim sürecinde; üniversitemizin çözüm ortakları, paydaşları ve hedef kitleleriyle doğru iletişimini sağlayacak sosyal sorumluluk, organizasyon, basın çalışmaları ve iletişim tekniklerini kullanmak.

2- Halkla İlişkiler ve tanıtım sürecinde ise, aday öğrenciler, aday öğrenci aileleri ve rehber öğretmenlerle etkin iletişim yöntemleri geliştirmek.

Kurumsal İletişim ve Halkla İlişkiler Direktörlüğü bünyesinde 3 birim bulunmaktadır:

  • Tanıtım Birimi
  • Etkinlik Birimi
  • Bilgi Edinme Birimi

HEDEFLERİMİZ

Üniversitemizin hedeflerini ve kurum kültürünü gerek kurum içi gerekse kurum dışı paydaşlarımızda etkin iletişim teknikleriyle yansıtmak.

Kamuoyunda üniversitemizin itibar algısını yönetmek ve bununla ilgili iletişim faaliyetlerini efektif iletişim yöntemleri ile sürdürebilir kılmak.

İLKELERİMİZ

İletişimde evrensel etik ilkelerine ve kamuoyunu bilgilendirmede habercilik etik ilkelerine bağlıyız. Öğrencilerimiz, mezunlarımız ve diğer paydaşlarımızla sürdürülebilir ve güvene bağlı iletişime inanmaktayız.

PROSEDÜRLERİMİZ

FORMLAR

PERSONEL BİLGİSİ

KENT’TEN
HABERİNİZ OLSUN