Kent Üniversitesi

FARMASÖTİK TOKSİKOLOJİ ANABİLİM DALI

Toksikoloji toxican ve logos kelimelerinden türemiş bir bilim dalı olup, toxican zehir bilimi olarak nitelendirilmektedir. Toksikoloji fiziksel, biyolojik ve kimyasal ajanların (ilaçlar dahil) canlı organizmalar üzerindeki olumsuz etkilerini inceleyen bilim dalıdır. Bir başka bakış deyişle toksikoloji, kimyasal maddelerin zararsızlık sınırlarını belirleyen bilim dalı olarak tanımlanabilir.

Toksikologlar ise ilaçlar dahil olmak üzere kimyasal maddelerin advers etkilerinin hücresel, biyokimyasal ve moleküler mekanizmalarını araştırmak, bu etkilerin ortaya çıkma koşullarını belirlemek ve buna bağlı riskleri değerlendirmek üzere eğitim alan bilim insanlarıdır.

Yirminci yüzyılda endüstrileşmedeki hızlı gelişme sonucunda kullanılan kimyasalların sayısı hızla artmıştır. Günümüzde büyük bölümü sentetik olmak üzere 100.000 madde, ilaç, kozmetik, gıda katkısı, pestisit vb. ürünler olarak piyasada bulunmaktadır ve her yıl ortalama 1000 kadar yeni kimyasal madde kullanıma girmektedir. Sonuç olarak insanlar ve diğer canlılar artan sayıda kimyasala maruz kalmaktadırlar. Bu bileşiklerin modern yaşamın bir parçası haline gelmeleri nedeniyle onları kullanmaktan vazgeçmek yerine güvenli kullanımlarının öğrenilmesi daha büyük önem taşımaktadır. Bu bakımdan toksikolojinin birbirini tamamlayan iki önemli aktivitesi vardır:

  • Kimyasal maddelerin toksisite verilerini elde etmek,
  • Bu verileri kimyasal maddelerin gerek insana gerek çevreye zararlı etkilerini öngörmek üzere kullanmak.

5 yıllık eğitiminizin 4. yılında Farmasötik Toksikoloji dersleriniz ve laboratuvarlarınız başlayacak. Farmasötik Toksikoloji Anabilim Dalımız uluslararası yayınlar ve kitaplar çıkaran, alanında saygın öğretim üyeleri ve araştırma görevlileri ile Toksikolojinin gerekliliklerini sizlere aktaracaktır. Laboratuvarlarımız ve derslerimiz kapsamında hayvan modellerinde toksisite araştırmaları, genetik polimorfizmler, genotoksisite ve sitogenetik yöntemler, biyolojik makromoleküller, ksenobiyotik biyotransformasyonu, ilaç güvenliliği, çevresel, klinik biyogöstergeler, çevresel maruziyet, biyokonsantrasyon, biyoakümülasyon, gıda ve doğal maddeler toksikolojisi, mesleki toksikoloji alanlarında araştırmalar gerçekleştirilmektedir.

KENT’TEN
HABERİNİZ OLSUN