Kent Üniversitesi

BÖLÜM TANITIMI

Kentsel Tasarım ve Peyzaj Mimarlığı Bölümü

Kentsel Tasarım ve Peyzaj Mimarlığı Bölümü; Şehir ve Bölge Planlama, Peyzaj Mimarlığı ve Mimarlık Bölümlerinin ara kesitinde yer alan ve bu alanda uzman akademisyenlerin iş birliği içerisinde yürüttüğü disiplinler arası bir eğitim programıdır. Bölüm; doğa, insan ve yapılı çevre ilişkisinde dengeyi koruyarak yenilikçi, sürdürülebilir ve dirençli kentler için kentsel tasarımlar ve peyzaj mekanları oluşturmayı amaçlamaktadır.

Program vizyonu; ekolojik ve kültürel değerlerini koruyabilen yaşanabilir, sürdürülebilir, estetik kentsel mekanların tasarlanmasına yönelik yenilikçi eğitim ve araştırma faaliyetleri yürütmektir.

Program misyonu; etik değerlere saygılı, estetik değerlere sahip, gelişen teknolojiyi izleyen, kentin sorunlarını ve potansiyellerini eleştirel bir bakış açısıyla analiz edebilen, yenilikçi çözüm önerileri geliştirebilen, farklı ölçeklerde sürdürülebilir tasarımlar yapabilen araştırmacı, yaratıcı, dinamik kent tasarımcıları ve peyzaj mimarları yetiştirmektir.

KENT’TEN
HABERİNİZ OLSUN