Kent Üniversitesi

BİLİM KURULU GÖREV VE SORUMLULUKLARI

  • Bilimsel çalışmalara danışmanlık desteği vermek.
  • Yapılacak çalışmalar ile ilgili alanlarda uzman görüşü sunmak.
  • Yayınlanacak çalışmalar için dergi önerisinde bulunmak.
  • Ortak çalışmalar için uygunluk gösteren alanlar kapsamında akademisyen eşleştirme önerilerinde bulunmak.
  • Dil desteği.
  • Analiz desteği - Bilimsel çalışmaların verilerinin yorumlanması konusunda görüş bildirme,
  • Yöntem seçimi konusunda yol gösterme,
  • Programların kullanımı konusunda tavsiyede bulunma,
  • Sonuçların yorumlanmasında yol gösterme,
  • Gerekli olduğu takdirde analiz araçlarına ilişkin eğitimlerin düzenlenmesi ve/veya eğitim için yönlendirmelerin yapılması.

Bilim Kurulu Yürütme Komisyonu:

Dr. Öğr. Üyesi Bülent DEMİR (Bilim Kurulu Yürütme Komisyonu Üyesi)

Dr. Öğr. Üyesi Ahmet İlkay CEYHAN (Bilim Kurulu Yürütme Komisyonu Üyesi)

Dr. Öğr. Üyesi Elif ÇAĞLI KAYNAK (Bilim Kurulu Yürütme Komisyonu Üyesi)

Dr. Öğr. Üyesi Rahmi İNCEKARA (Bilim Kurulu Yürütme Komisyonu Üyesi)

KENT’TEN
HABERİNİZ OLSUN