Kent Üniversitesi

ORTODONTİ DOKTORA

Ortodonti Doktora; dişlerin diziliminde, kapanışında, çenelerin iskelet yapılarında ve yüz bölgesindeki düzensizlikleri ve bozuklukları inceleyen, teşhis eden, tedavisini yapan ve bu bozuklukların oluşumunun önlenmesi ile ilgilenen diş hekimliğinin bir uzmanlık dalıdır. Çenelerdeki gelişimsel bozukluklar, dişlerin sürmelerindeki düzensizlikler, çene darlıkları ile solunum, çiğneme, yutkunma ve konuşma fonksiyonlarındaki bozukluklar ortodontinin ilgi alanıdır. Ortodonti doktora programının amacı; Ortodontik tedavi gereksinimi olan bireylerin tanı ve tedavilerini multidisipliner yaklaşımla başarı ile gerçekleştirebilecek, alanındaki bilgiyi diğer disiplinlerle paylaşabilecek ve yorumlayabilecek, kraniyofasiyal ve dentofasiyal bölge anomalilerine yönelik güncel tedavi protokollerini uygulayabilecek, bireysel ve topluma yönelik koruyucu ağız bakım programları planlayabilecek ve uygulayabilecek,  ulusal ve uluslararası projelerde katkı sağlayabilecek ve bilgi birikimini bilim dünyasına bildiri, makale, kitap gibi yayınlar ile aktarabilecek, yaşam boyu öğrenimin önemini bilen ve etik değerlere bağlı ortodontistleri yetiştirmektir. Ülkemizde, gelişen teknoloji ile birlikte özelleşmiş bilim alanlarında bu özelliklere sahip yetişmiş uzman diş hekimlerine olan ihtiyaç, bu programın açılma gerekçesidir.

KENT’TEN
HABERİNİZ OLSUN