Kent Üniversitesi

Bölüm Başkanı

Değerli öğrencilerimiz,

İstanbul Kent Üniversitesi Beslenme ve Diyetetik Bölümü olarak öncelikli amacımız yeterli ve dengeli beslenme ile sağlığın korunumu, iyileştirilmesi, geliştirilmesi ve yaşam kalitesinin artırılması hedefleriyle yaşam boyu öğrenme bilinciyle mesleki bilgilerini uygulayan, geliştiren araştırmacı ve yenilikçi, evrensel düşünce ve değerlere sahip “Diyetisyenler” yetiştirmektir.

İstanbul Kent Üniversitesi Beslenme ve Diyetetik Bölümü olarak misyonumuz Uluslararası standartlarda eğitim-öğretim programı uygulayarak yaşam boyu toplumun yeterli ve dengeli beslenme ile sağlığının korunması ve iyileştirilmesi, evrensel düşünce ve değerlere sahip, Atatürk ilke ve devrimlerine bağlı üstün nitelikli “Diyetisyen” yetiştirmek; aynı zamanda araştırma, eğitim ve hizmet alanlarında toplum yararına katkı sağlamaktır.

Vizyonumuz ise Beslenme ve Diyetetik alanında bilimsel çalışmalar, eğitim ve danışmanlık hizmetleri ile Türkiye'de ve Dünya'da tanınan, tercih edilen, örnek ve lider bir eğitim kurumu olmaktır.

Misyonumuz ve vizyonumuzu gerçekleştirmek amacıyla eğitim ve öğretim programımız kapsamında temel amaçlarımız insan odaklı, etik değerlere sahip, hoşgörülü, katılımcı, yenilikçi ve araştırmacı diyetisyenler yetiştirmektir. Bu kapsamda Teorik ve uygulamalı eğitimi kapsayan ders programlarımız Yükseköğretim Kurulu tarafından yayımlanmış olan Ulusal Çekirdek Eğitim Programı’na uyumlu bir şekilde hazırlanmıştır.

Uluslararasılaşma ve evrensel nitelikte mezunlar yetiştirmek amacıyla 2023-2024 Eğitim-Öğretim yılı itibariyle İngilizce bölümümüz de açılmıştır.
Bölümümüz aynı zamanda kendi alanlarında oldukça deneyimli ve saygın öğretim elemanı kadrosu ve sürekli yenilenen alt yapı olanakları ile sadece lisans eğitiminde değil lisansüstü eğitimde de oldukça iyi imkan ve akademik donanıma sahiptir. Öğrencilerimiz yoğun ders programları kapsamında projeler ve ödevler yaparak, seminer ve bitirme tezleri hazırlayarak teorik bilgilerini geliştirmenin yanı sıra donanımlı araştırma laboratuvarlarımızda ve uygulamalı ders/staj programları sayesinde öğrendikleri mesleki bilgi ve becerilerini uygulama ve geliştirme imkanı da bulmaktadırlar. Aynı zamanda, İstanbul Kent Üniversitesi Beslenme ve Diyetetik Bölümümüzün sosyal faaliyetleri öğrencilerimizin bireysel gelişimlerini de en üst düzeye çıkarmayı hedeflemektedir.
Beslenme ve diyetetik bölümünden mezun olan diyetisyenler birçok alanda istihdam olanaklarına sahiptir. Bu alanlardan bazıları şunlardır:

⦁ Yataklı tedavi kurumlarında,
⦁ Renal bakım üniteleri,
⦁ Diyabet eğitim merkezleri,
⦁ Enteral-parenteral beslenme ekibinde,
⦁ Özel diyet polikliniklerinde,
⦁ Toplu beslenme sistemlerinde (kreşlerde, okullarda, yemek fabrikalarında, otellerin yiyecek içecek servislerinde, toplu beslenme yapan tüm kurumlarda vb.),
⦁ Gıda sanayinde,
⦁ Besin ve beslenmeyle ilgili özel veya kamu kuruluşlarında,
⦁ Yönetici diyetisyen
⦁ Halk sağlığı hizmetlerinde; ana çocuk sağlığı merkezleri, aile sağlık merkezleri, yaşlı bakım merkezlerinde,
⦁ Spor merkezlerinde,
⦁ Eğitim ve araştırma kurumlarında araştırıcı, eğitici, tedavi ve rehabilite edici olarak hizmet 

Hedefimiz, bölümümüzün yüksek kaliteli ve her biri dünya vatandaşı olacak mezunlarımızla daha sağlıklı bir toplum yaratmaktır. 

Sizlere eğitim ve meslek hayatınızda başarılar diliyorum.

Prof. Dr. Gamze AKBULUT

Beslenme ve Diyetetik Bölümü Başkanı

KENT’TEN
HABERİNİZ OLSUN