Kent Üniversitesi

MÜDÜRÜN MESAJI

Öğr. Gör. Aylin İPEK TİMUR

Yaşamın tüm alanlarında fırsat eşitliğine sahip olunması ve evrensel tasarım ilkeleri ile inşa edilmiş erişilebilir bir dünya; insan haklarından temel alarak, toplumsal adaleti gözeterek mümkün olacak bir idealdir. Bu ideal toplumun tüm bireyleri için düşünme ve harekete geçmeyi kapsamalıdır.

İstanbul Kent Üniversitesi Engelli Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi EÇAM bu görüşle hareket eden, bilimsel bilgi ile bilinç oluşturma yolu ile değişimin kendinden başlayarak diğerine uzanması gerektiği ve birlikte dönüşümün pozitif etkisine inanan bir yapıdır.

Geçmişten bugüne pek çok farklı terminoloji ile adlandırılan “engellilik kavramı” günümüzde bireylerin hayata tam, eşit ve etkin şekilde katılımının toplumsal algı, tutumlar ve çevresel etmenler tarafından kısıtlanıyor olmasından etkilenme durumu olarak tanımlanmaktadır.

Bu da engellilik olgusunun odağını bireyin fiziksel, ruhsal, duyusal ve zihinsel yetilerindeki yitim ve yetersizlik durumundan alarak toplum tarafından oluşturulan biyo - psiko – sosyal bariyerlerin bireyler için yaşamsal dezavantajlar oluşturuyor olmasına çevirmiştir. Böylelikle engellilik kavramı sosyal dezavantajlardan etki alan tüm bireyleri kapsayan çatı bir kavram haline gelmiştir.

Artık günümüzde engellilik kavramı toplumun bilgi, bilinç seviyesi ve sorumluluğu ile ilişkilenmektedir. O halde engelli bireylerin oluşan sosyal dezavantajların etkileri ile temel insani haklar olan eğitim, istihdam, sağlık, sanat, spor, kültür, hukuk ve rehabilitasyon ve de diğer tüm alanlarda erişilebilirlik, hak ve imkanlardan toplumun diğer üyeleri ile eşit oranda yararlanabilmelerini sağlamak üzere harekete geçilme kaçınılmaz zaruri bir görev haline gelmiştir.

EÇAM bünyesinde yapılan çalışmalar engellilik kavramını belirtilen vizyon, görev bilinci ve sorumluluk duygusu ile ele alarak, multidisipliner bir anlayış ile bilim insanlarının bir araya getirilmesi, araştırma projelerinin yürütülmesi, bilimsel toplantılar ve yayınlar yapılması, sosyal politikaların üretilmesi yolları ile engellilik durumunun yarattığı olumsuz etkileri azaltma ve ortadan kaldırmayı hedeflemektedir.

“Dünyada Görmek İstediğiniz Değişikliğin Kendisi Siz Olun”

M. Gandhi

KENT’TEN
HABERİNİZ OLSUN