Kent Üniversitesi

BÖLÜM TANITIMI

Görsel İletişim Tasarımı Bölümü

Görsel iletişim tasarımı, alanın içerdiği farklı alt disiplinlerin yan yanalığına mı yoksa fotoğraf, grafik sanatlar, animasyon ve film tasarımı gibi çeşitli disiplinlerin birbirleri ile iç içe geçerek hibritleştiği bir ortaklaşmaya mı dayandığı sorusuna yanıt veren bir disiplin ve akademik çalışma alanıdır.  Bu bağlamda görsel iletişim tasarımının, ne içerdiği salt bir tek alt alana indirgenebileceği ne de bu alt alanların uzmanlıklarından bağımsız olduğu söylenebilecektir.

Bölüm ders programı, öğrencilerin yaratıcı ve yeni ufuklar açacak tasarım çözümleri oluşturmasına olanak sağlayacak şekilde tasarlanmıştır. Öğrenciler, bir yandan görsel iletişim platformlarını disiplinler arası bir yaklaşımla inceleyerek, bilgi teknolojilerindeki gelişime ve değişen estetik değerlere paralel olarak tasarımlar gerçekleştirmeyi öğrenirken; öte yandan etkin bir görsel dil oluşturma ve bu dili yönetmede yetkinlik kazanırlar.

Programda basılı, hareketli ve etkileşimli mecralarda görsel tasarım yapma becerisini oluşturacak bir eğitim modeli uygulanır. Müfredat, tasarım alanında teori, teknoloji ve uygulamayı bir araya getirerek görsel düşünme ve problem çözmeyi ön plana çıkarır. Basılı, hareketli ve etkileşimli mecralara yönelik uygulamalı tasarım öğrenimine eşit ağırlıkta yer verilen bölümün eğitim modelinin temelinde, mecralara yönelik yaratıcı fikir geliştirme süreci, tasarım sürecinin yönetilmesi ve yaratıcı görsel tasarım çözüm üretimi bulunur.

Görsel İletişim Tasarımı mezunları, reklam ajansları, medya kuruluşları, yayınevleri, tasarım stüdyoları, animasyon stüdyoları, web tasarım şirketleri vb. gibi birçok farklı sektörde iş bulma imkânına sahiptirler. 

KENT’TEN
HABERİNİZ OLSUN