Kent Üniversitesi

SIKÇA SORULAN SORULAR

Bilişim Güvenliği Teknolojisi Ön Lisans Programına kayıtlı öğrenciler, Ön Lisans derecesine sahip olarak mezun olurlar.

Gerek yatay geçiş yapan gerekse de daha önceki öğreniminde aldığı derslerden muaf olmak isteyen öğrencilerin resmi transkriptleri (not çizelgeleri) ve muafiyet taleplerini içerir dilekçe ile başvuruda bulunmaları gerekmektedir. MYO Yönetim Kurulu'nun değerlendirmesi sonucunda muaf olunabilecek dersler karara bağlanmaktadır.

Bilişim Güvenliği Teknolojisi Ön Lisans Programının öğrenim dili Türkçedir ancak öğrencilerin birinci ve ikinci yarıyılda İngilizce-I ve İngilizce-II derslerini almaları zorunludur.

Bilişim Güvenliği Teknolojisi Ön Lisans Programının hedefleri ve istihdam alanları hakkında buradan bilgi edinebilirsiniz. (https://kent.edu.tr/program-baskaninin-mesaji-0137058)

Derslerin çoğunluğu yüz yüzedir, ancak bazı dersler çevrimiçi (online) olarak verilebilmektedir.

Evet vardır ve bu zorunluluk çevrimiçi (online) olarak yapılan dersler için de geçerlidir. Ancak bu zorunluluğun öğrencinin notuna ne şekilde etki edeceği dersi veren öğretim elemanının takdirindedir.

Bilişim Güvenliği Teknolojisi Ön Lisans Programında; Algoritma ve Programlamaya Giriş, Bilgisayar Sistemleri ve Yapıları, Ağ Temelleri, Veritabanları ve SQL Dilleri, Siber Güvenliğe Giriş, Veri Yapıları, Bilişim Hukuku, İş Sağlığı ve Güvenliği, Yazılım Güvenliği, Ağ Trafiği Analizi, Bilgi Güvenliği Yönetimi, Kriptoloji, Siber Saldırı ve Savunma Yöntemleri 1, Nesne Tabanlı Programlama, Web Programlama, Sistem Analizi ve Tasarımı, Siber Saldırı ve Savunma Yöntemleri 2, Güvenlik Duvarı Çözümleri , Bulut Bilişim, Proje Yönetimi gibi dersler verilmektedir.

Bilişim Güvenliği Teknolojisi Ön Lisans Programında alan içi, alan dışı ve üniversite seçmeli dersler olmak üzere öğrencilerin yararlanabileceği birçok seçmeli ders mevcuttur. Takım Çalışması ve Liderlik, Bulut Bilişim Sistemleri, Ofis Yazılımları, Nesnelerin İnterneti, Veri Bilimi, Temel Elektrik ve Elektronik, Sayısal Analiz, İşletim Sistemleri, Gömülü Sistemler, Yapay Zeka Temelleri, Sanallaştırma Teknolojileri, Mikroişlemciler , Siyaset ve Dijitalleşme , Teknoloji ve Inovasyon Yönetimi, Makine Öğrenmesi, Python Programlama, Öğretim Yönetim Sistemleri gibi dersler bu derslerden bazılarıdır. Seçmeli derslerle öğrenciler gerek öğrenim gördükleri programla ilgili çeşitli alanları tanıyarak, bu alanlara yönelebilirken, program dışı alanlarla ilgili olarak da kazanımlar elde ederler.

Bilişim Güvenliği Teknolojisi Ön Lisans Programında Visual Basic, C, C++, C#, Java, JavaScript, PHP, Python gibi yazılım ve programlama dillerinin, MSSQL, MySQL, MongoDB gibi veritabanı yapılarının öğretildiği, ağ analizi alanında WireShark gibi programların da kullanıldığı zorunlu ve seçmeli dersler bulunmaktadır.

Her bir ders için bir ara sınav ve bir final sınavı olmak üzere iki sınav yapılır. Ara sınavın %40'ı, final sınavının ise %60'ı başarı notunu etkilemektedir. Değerlendirme sistemi ve harf notları hakkında buradan bilgi edinebilirsiniz. (https://www.kent.edu.tr/degerlendirme-tablolari-001406)

Haklı ve geçerli nedenlerle ara sınava giremeyen öğrenciler, akademik takvimde ilan edilen başvuru süresi içerisinde mazeretlerini yazılı olarak Meslek Yüksekokulu Müdürlüğüne bildirmek zorundadır. Mazeretleri Yönetim Kurulunca haklı ve geçerli bulunan öğrenciler, ara sınav haklarını belirlenecek bir tarihte kullanır. Final sınavlarına katılım sağlanamaması halinde ise, mazeretlerin bildirilmesine ihtiyaç bulunmamaktadır. Final sınavına girmeyen öğrenciler doğrudan bütünleme sınavına girebilirler. Bütünleme sınavına girmeyen öğrenciler için bütünleme sınavının ardından ayrı bir mazeret ya da telafi sınavı yapılmamaktadır. Sınavlarla ilgili diğer ayrıntılar Üniversitenin Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği’nde düzenlenmiştir.

Üniversite tarafından her akademik yıl için güncel ayrı bir takvim oluşturulmaktadır. Akademik takvime buradan ulaşabilirsiniz. (https://www.kent.edu.tr/akademik-takvim-001711)

Tabi olunan müfredatta yer alan derslerin tamamını alıp başarılı olmak, dört yarıyılda toplam 120 AKTS miktarını tamamlamış olmak, FF harf notlu derse sahip olmamak, 2.00 ve üzeri genel not ortalamasına (AGNO) sahip bulunmak gerekir.

Bilişim Güvenliği Teknolojisi Ön Lisans Programından mezun olanlar Dikey Geçiş Sınavı (DGS) ile ÖSYM tarafından ilan edilen ve sınav kitapçığında belirtilen lisans programlarına başvurabilirler.

Bilişim Güvenliği Teknolojisi Ön Lisans Programı müfredatı öğrencilerin muafiyet imkanlarını önemsenerek hazırlanmıştır. Ancak DGS sonucunda yerleşilen üniversitede Bilişim Güvenliği Teknolojisi Ön Lisans programında aldığınız derslerden hangilerinden muaf sayılacağınız yerleştiğiniz üniversitenin kurallarına göre belirlenmektedir.

Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü öğrencilerin DGS konusundaki ihtiyaçlarını öğrencilerden gelen talepler çerçevesinde değerlendirmektedir. Geçmişte öğrencilere üniversite bünyesinde DGS kursu açılması gibi uygulamalar gerçekleştirilmiştir. Ayrıca öğrencilerin kütüphane içerisinde çalışma alanları bulunmaktadır. Kütüphane ve elektronik kaynaklar hakkında detaylı bilgiyi buradan edinebilirsiniz. (https://kutuphane.kent.edu.tr)

Bilişim Güvenliği Teknolojisi Ön Lisans Programı dersleri Üniversitenin Kağıthane Kampüsü'nde yapılmaktadır. Bu yerleşkede dersliklerin yanı sıra uygulama alanları ve bilgisayar laboratuvarları da bulunmaktadır.

Üniversitemizde gerek bölümlere gerekse üniversite geneline yönelik konferans, söyleşi ve seminer gibi birçok etkinlik gerçekleştirilmektedir. Ayrıca öğrencilerin öğrenci kulüpleri yoluyla kendi etkinliklerini gerçekleştirmelerine de olanak sağlanmaktadır.

Üniversitemiz eğitimde fırsat eşitliğini önemsemektedir. Bu öğrenciler, ilgili birimler yoluyla gerek derslerin işlenişinde gerekse sınavlarda ilgili mevzuatta getirilen haklardan faydalandırılırlar.

Üniversitemiz kütüphanesi tüm dersler için basılı ve çevrimiçi (online) kitap, makale, bildiri ve benzeri ders kaynakları bulunacak şekilde düzenlenmiştir. Bilişim Güvenliği Teknolojisi Ön Lisans Programı müfredatında ders kitabı haricinde başkaca malzeme satın alınmasını gerektiren zorunlu dersler ise bulunmamaktadır.

Hayır. Ancak, öğrencilerimizin T.C. Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi Kariyer Kapısı üzerinden gönüllü staj programlarına katılmaları mümkündür.

KENT’TEN
HABERİNİZ OLSUN