Kent Üniversitesi

PROGRAM BAŞKANININ MESAJI

Program Başkanı

Sağlık sektörü için önemli bir yere sahip olan bu programda, sağlıktaki beklentiler ve ihtiyaçlar doğrultusunda farklılık yaratan eğitim anlayışımız; güçlü eğitim kadromuz ve geleneksel Kent Üniversitesi konumu ile  özdeşleşmektedir.

Ameliyathane hizmetleri programı eğitiminde siz öğrencilerimiz, hasta ve gerekli materyallerin cerrahi asepsi, antisepsi, sterilizasyon ve dezenfeksiyon şartlarına uygun olarak önceden hazırlanması konusunda gerekli teorik ve pratik bilgilere sahip olacaksınız. Cerrahi malzemelerin uygun şekilde kullanılmasını sağlamak, ameliyat öncesi, süreç , ya da sonrası için sorumluluğu altında olacağınız cerrahi doktorun gerekliliklerini karşılamak,  ameliyathanenin hazırlanması ve korunması yanında farklı ameliyat ekipleri ile farklı ameliyat koşullarına hazır olmak alacağınız eğitimlerin ana iskeletini oluşturacaktır. Programımız; tıp ve sağlık alanının temelini oluşturan anatomi, fizyoloji ve mikrobiyoloji gibi dersler ile iç hastalıklar ve cerrahi hastalıklar, enfeksiyon hastalıkları, anestezi uygulamaları ve mesleki uygulamalar gibi dersleri içerir. Mesleki etik, sağlık hizmetleri yönetimi ve araştırma yöntemleri gibi destekleyici karaktere sahip derslerimiz ile öğrencilerimiz profesyonel hayata hazırlanır.

Ameliyathane Hizmetleri artan sayıda hastaneler hizmete girdikçe ve cerrahi tedavi ve uygulamalar devam ettiği sürece donanımlı olarak yetişmiş yeni mezunlara ihtiyaç duyan uluslararası bir alandır. ve bu nedenle alanında donanımlı çok sayıda yeni mezunlara ihtiyaç duymaktadır. Programdan mezun olan öğrencilerimiz, Sağlık Bakanlığı bünyesinde ve Ameliyathane Hizmetleri sunan özel sektör kurum ve kuruluşlarında istihdam edilirler. Ayrıca harici transfer sınavı ile hemşirelik, hemşirelik ve sağlık hizmetleri, acil yardım ve afet yönetimi bölümlerine geçiş yapabilirler.

Yaşam boyu gelişme eğilimi gösteren, farklılık yaratan, alanında yeterli bilgi ve beceriye sahip, etik ilkelere bağlı ameliyathane teknikerliğine yönelik eğitimimiz, öğrencilerimize mesleki bilgi ve becerilerin yanı sıra etkin iletişim kurma, ekip içerisinde çalışabilme, sorunları fark edebilme ve çözme yeteneği kazandırmayı da amaçlamaktadır. Bu temel amaca ulaşmak için bölümümüzün akademik kadrosundaki tüm öğretim üye ve elemanlarımız, idari personelimiz büyük bir gayret ve ciddiyetle çalışmaktadır. Siz değerli öğrencilerimizin bölümümüzün hedeflerini benimsemesi ve bu hedeflere ulaşmada bizlerle birlikte çalışması, varlığımızı daha anlamlı hale getirecektir.

KENT’TEN
HABERİNİZ OLSUN