BÖLÜM BAŞKANININ MESAJI

Prof. Dr. Kültegin ÖGEL

Prof. Dr. Kültegin ÖGEL

Değerli öğrenciler,

Psikoloji alanı tüm dünyada giderek önem kazanıyor ve toplumda da psikoloji biliminin öneminin arttığına şahit oluyoruz. Tüm bu gelişmeler, alanda iyi eğitim almış ve yetkin insan kaynağı ihtiyacını doğuruyor. 

Üniversitemiz, bu alanda yıllardır lisans ve lisansüstü eğitim veren deneyimli bir kurumdur. Her yıl, kendimizi yeniliyoruz. Eğitim kalitemizi daha da artırmayı istiyoruz. Psikoloji eğitimini, uluslararası üniversitelerin düzeylerine çıkarmayı amaçlıyoruz.

Psikoloji alanında karşılaştığımız yenilikler ve değişimleri, eğitim programımıza yansıtmak temel hedeflerimizden birisidir. Psikolojinin farklı alanlarında, öğrencilerimize temel bilgileri de katmayı ve çok boyutlu eğitim almalarını istiyoruz. Bu amaçlı farklı alanlardan öğretim üyelerini de eğitim kadromuza katıyoruz. Böylece öğrencilerimizin farklı bakış açılarını kazanmalarını amaçlıyoruz.

Hedefimiz daha kaliteli, yenilikçi ve kapsayıcı bir eğitim programı oluşturmak ve bunu tüm öğrencilerimize en iyi şekilde sunmaktır.

Prof. Dr. Kültegin Ögel

PAYLAŞ
KENT’TEN
HABERİNİZ OLSUN