Kent Üniversitesi

MALİ İŞLER DİREKTÖRLÜĞÜ

İstanbul Kent Üniversitesi Mali İşler Direktörlüğü; gelirlerin toplanması, harcamaların yapılması, kaynakların finansmanı, üniversitenin varlık ve kaynakları ile diğer yükümlülüklerinin yönetimini kapsar. Mali İşler Direktörlüğü’nün görevlerinin yerine getirilmesinde, ilgili kanunlar, mevzuatlar, yönetmelikler ve yönergelerde belirlenmiş usul ve esaslar alınır.

Üniversitemizin, gerçekleşen gelir gider analizi ve stratejik planlama yapmasına yardımcı olacak yönetim muhasebesi verilerini, süreç analizi çalışmalarını yürüterek mali analiz ve raporlamalar sunmakta, Mütevelli Heyeti’nin bütçe oluruna uygun şekilde bütçe planlaması yapılmaktadır.

HEDEFLERİMİZ

Üniversitenin stratejik plan ve programlarında yer alan hedefler doğrultusunda; kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde elde edilmesi ve kullanılmasını sağlamak için gerekli hizmet ve faaliyetlerin eksiksiz bir şekilde yürütülmesi hedeflenmektedir.

İLKELERİMİZ

  • Hesap verebilirlik ve mali şeffaflık
  • Kaynakların verimli kullanılması
  • Hizmet kalitesinin artırımı

 

PERSONEL BİLGİSİ

 

KENT’TEN
HABERİNİZ OLSUN