Kent Üniversitesi

Faaliyet Alanları

Merkez, amacı doğrultusunda aşağıdaki faaliyetlerde bulunur:

  • Toplumda engellilik konusunda farkındalık ve bilinç oluşturarak engelli kişiler için kabul edici ve destekleyici bir çevre oluşturmak
  • Engellilik alanında farklı disiplinlerde çalışmalar yapan bilim insanlarını bir araya getirerek geniş bir iletişim ağı oluşturmak, ortak araştırmalar ve projeler geliştirmek.
  • Engellilik alanında hak ihlallerini izlemek, raporlamak, nedenleri ve önlenmesi konusunda disiplinler arası çalışma yapmak ve bu çalışma sonuçlarını ilgili kurum ve kuruluşlara göndermek.
  • Üniversitenin eğitim ve fiziki alt yapısını, engelli bireylerin tüm Üniversite faaliyetlerine tam ve etkili katılımlarına uygun hale getirmek.
  • Ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşların bilgi ağına katılmak ve bilgi ağı oluşturmak.
  • Engelli haklarının tanıtımı ve yaygınlaştırılması konularında politika oluşturulmasına destek vermek ve kamuoyu oluşturmak.
  • İlgili kamu kurum ve kuruluşları ve sivil toplum kuruluşlarıyla engellilik alanında işbirliği gerçekleştirmek ve danışmanlık faaliyetlerinde bulunmak.
  • Ulusal ve uluslararası katılımlı kongre, panel, sempozyum, çalıştay ve konferans gibi bilimsel toplantılar düzenlemek.
  • Kitap, dergi, broşür ve benzeri yayımlar yapmak.
  • Eğitim faaliyetleri gerçekleştirmek ve önlisans, lisans ve lisansüstü programlara akademik destek vermek ve ortak çalışmalar yürütmek.
KENT’TEN
HABERİNİZ OLSUN