Kent Üniversitesi

BÖLÜM BAŞKANININ MESAJI

Bölüm Başkanı

Fizik tedavi ve rehabilitasyon programı; doğuştan veya sonradan herhangi bir nedenle sakatlanan ve hekim tarafından tanısı konup tedavisi belirlenen hastalara gerekli olan fizik tedavi ve rehabilitasyon programını planlayıp uygulayacak sağlık personelini yetiştirir. Fizyoterapist, hekimin tanısına göre; yaralanma, hastalık, engel, hareket sistemi bozuklukları, ağrı ve fonksiyon bozukluklarında vs. vs, fizyoterapi ve rehabilitasyona yönelik ölçme ve değerlendirme yaptıktan sonra, bunların ışığında tedavi programını planlayan ve uygulayan kişidir.

Sağlık Bilimleri Fakültesinin “Fizyoterapi Bölümü” siz öğrencilerimizin eğitimi boyunca klinik laboratuvarlarımızda (Temel Eğitim Laboratuvarı, Elektrofiziksel Ajanlar Laboratuvarı, Terapötik Egzersiz Laboratuvarı, Manuel Terapi Laboratuvarı ve Sağlıklı Yaşam Laboratuvarı  )  araştırmacı ve yenilikçi birey olarak yetişmenizi ve güncel bilgileri teorik ve uygulamalı olarak deneyimlemenizi amaç ediniyoruz. Bunların ötesinde sizlerin desteği ile lisansüstü çalışmalar ve klinik araştırmalar yapmak, fizyoterapi rehabilitasyon hizmetini ve teknolojiyi toplum yararına sunmak, özgün bilimsel çalışmalar yapmak, ulusal ve uluslararası platformlarda tanınmak, toplum sağlığı ile ilgili plan ve politikalar oluşturmak, saygın ve alanında yenilikçi ve öncü bir bölüm olmak hedeflerimizdir.

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon lisans programında anatomi, fizyoloji, fizik tedavi ve rehabilitasyon yöntemleri, klinik kinezyoloji, ilk ve acil yardım, elektroterapi, fizik tedavide kullanılan temel aletler, biyomedikal cihaz teknolojisi, fizik tedavide temel ölçme ve değerlendirme gibi temel branş dersleri verilmektedir. Bununla birlikte lisans eğitimi boyunca sunulacak çeşitli alan içi seçmeli derslerle interdisipliner bir eğitim verilmesi de hedeflenmiştir. Tüm bunların yanında kariyer planlama, İngilizce bilişim okuryazarlığı, sosyo-kültürel seçmeli dersler, yakın tarih gibi sosyal dersler ve bulunduğumuz kampüsün tarihsel geçmişi  sizlere sosyal gelişim açısından önemli katkı sağlayacaktır.

Mesleğinde yetkin ve yeterli, çalışma arkadaşları ile uyumlu, etik değerlere sahip, bilişim teknolojilerine açık, fikir üreten, soran-sorgulayan, proje üreten ve yürüten değerli mezunlarımız “Fizyoterapist” olarak ve tıp ekibinin bir üyesi olarak; hastanelerin fizik tedavi, ortopedi, nöroloji, yanık, kardiyoloji, pediatri, kadın-doğum kliniklerinde görev yapabilirler. Ayrıca büyük kentlerde rehabilitasyon merkezi olan sağlık kuruluşlarında görev alabilirler. Fizyoterapist bir uzman hekimle özel klinik açarak da çalışabilir. Resmi kliniklerde ve rehabilitasyon merkezlerinde çalışan fizyoterapistler Devlet Memurları Yasasına göre maaş alırlar ve sağlık personeline tanınan yan ödemelerden yararlanırlar. Yataklı tedavi merkezleri, görsel, işitsel rehabilitasyon merkezleri, spor ve fiziksel uygunluk merkezleri, protez - ortez rehabilitasyon merkezleri, endüstriyel kuruluşlar, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri, amatör ve profesyonel spor kulüpleri, milli takımlar, yaşlı bakım ve rehabilitasyon merkezleri, huzur evleri, mesleki rehabilitasyon merkezleri, kaplıca ve kür merkezleri, evde bakım merkezleri, AR - GE laboratuvarları, fizyoterapistlerin çok arandığı merkezlerdir.

Gelişmiş ülkelerde son yıllarda fizyoterapistlerin tedavi edici rollerine, koruyucu fizyoterapi ve halk sağlığı yaklaşımlarıyla, sağlığı geliştirici, hastalıkları önleyici rolleri eklenmiştir. Bu uygulamalarıyla da “herkes için sağlık” hedeflerinin ayrılmaz bir parçası olmuşlardır.

Eğitim öncelikli hizmet ve politikalar üreterek, uluslararası bilimsel platformda izlenen ve kaynak gösterilen, mesleki otonomiye sahip, alanında saygın ve önder bir bölüm olmaya sizlerle devam edeceğiz.

KENT’TEN
HABERİNİZ OLSUN