Kurum Dışı Uygulamalı Eğitimler

Üniversitemiz müfredatları kapsamında yer alan zorunlu Mesleki Eğitim/Staj/Kurum Dışı Uygulamalı derslere yönelik eğitimin, her bir bölüm/programa özgü uygun kurum ve kuruluşlarda gerçekleştirilebilmesini sağlamak adına gerekli kontenjan taleplerinin oluşturulup, ilgili kontenjanlar dahilinde planlamanın yapılabilmesi için gerekli işlemlerin bütününü yürütür. 

Kurum Dışı Uygulamalı Eğitimler İş Akış Şeması;
1.AŞAMA : EVRAK HAZIRLIĞI

•  OİS sistemine giriş yapınız.                                  
•  Ders işlemleri sekmesine tıkladığınızda sağ menüde gözüken Uygulamalı Eğitimler işlemi için tıklayınız.
•  Zorunlu alanları doldurarak kaydediniz.
•  Belgenizin onay işlem sürecini, OİS sistemi üzerinden takip edebilirsiniz.
•  Onay işlem süreci tamamlandığında öğrenci e-mail adresinize onay bilgisi gelecektir.

Çıktı almanız gereken evraklar:
✔  Uygulamalı Eğitim Başvuru Formu (2 adet)
✔  Taahhütname (1 adet)
✔  Muvafakatname (1 adet)
✔  İşletmelerde Mesleki Eğitim Sözleşmesi (3 adet)

Not: Tüm evraklarda istenen bilgileri lütfen eksiksiz doldurunuz. Uygulama yapacağınız kurum farklı evraklar talep edebilir (sağlık raporu, iş güvenliği eğitimi, seroloji testleri, aşı kartı vs.) 

2.AŞAMA : SİGORTA SÜRECİ
•  Yapılan sigorta İş Kazaları ve Meslek Hastalıkları Sigortasıdır. (Bu sigorta diğer çalışan sigortasından farklı olarak, uygulama sürecinde geçerli olacak ve sizi koruyacaktır.)
•  Kurum Dışı Uygulamalı Eğitimler sigorta giriş işlemlerini gerçekleştirdikten sonra, e-devlete giriş sağlayarak SGK belgenizi alabilirsiniz. Belgenize ulaşamadığınız durumda Kurum Dışı Uygulamalı Eğitimler ile iletişime geçiniz. 
•  SGK belgenizin çıktısını alarak, uygulamaya başladığınız ilk gün kuruma/işletmeye teslim ediniz.

3.AŞAMA : TESLİM ve ONAY
•  OİS’e giriş yaparak, Uygulamalı Eğitimler sekmesini tıklayınız ve staj/uygulamalı eğitim yapacağınız kurum/işletmeye imza, kaşe, mühür attırmak için evraklarınızın çıktısını alınız.
•  Tüm onay ve imzaları tamamlanan evraklarınızı, uygulamalı eğitime başlamadan en az 10 (on) gün önce, Kurum Dışı Uygulamalı Eğitimlere elden teslim ediniz.

Kurum Dışı Uygulamalı Eğitimlere teslim etmeniz gereken belgeler:
✔  Uygulamalı Eğitimler Başvuru Formu (1 adet)
✔  Uygulamalı Eğitimler Öğrenci Taahhütnamesi (1 adet)
✔  İşletmelerde Staj/Mesleki Eğitim Sözleşmesi (1 adet - Kurum/İşletmenin talep etmesi halinde imzalatılıp tarafımıza teslim edilmesi gerekmektedir.)

Not: Islak imza gerektiğinden e-mail yoluyla gönderilen evraklar kesinlikle kabul edilmemektedir.

4.AŞAMA : UYGULAMAYA BAŞLANGIÇ
•  Uygulama sürecinde bir defter, dosya veya belge doldurmanız gerekebilir.
•  Tüm bu bilgileri sorumlu öğretim üyesi/görevlisi öğrenebilirsiniz.
•  Sorumlu öğretim üyesi/görevlisinin bildirdiği belgeleri (dosya, defter vb.) uygulama eğitimin süresince doldurmalısınız.
•  Uygulama bitiminde doldurduğunuz tüm dokümanları sorumlu öğretim üyesi/görevlisi teslim etmelisiniz.
•  Sorumlu öğretim üyesi/görevlisi, uygulama sonucu kazanımlarınızın ölçme ve değerlendirme işlemlerini yaparak öğrenci bilgi sistemine (OİS) işleyecektir.

DUYURU

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nın Yükseköğretimde Uygulamalı Eğitimler Çerçeve Yönetmeliği  17.06.2021 tarih ve 31514 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır. İşletmede Mesleki Eğitim, Staj, Uygulamalı Ders  “Uygulamalı Eğitimler” başlığı altında geçecektir. 

Üniversite döneminde yapılan, öğrencilere meslek hayatına atılmadan önce iş başında öğrenme imkânı sağlayan uygulamalı eğitimler, öğrencilere kendini tanıma fırsatı verirken iş yaşamına adaptasyon sürecini ise hızlandırmaktadır. Kariyer Gelişim ve Mezunlar Ofisi Uygulamalı Eğitimler Koordinatörlüğü, öğrencilerimizin bu önemli süreçlerinde sürekli iletişimi merkeze koyarak mezuniyet öncesi iş deneyimi için öğrenciler ile kurumları bir araya getirmektedir.

Uygulamalı eğitimler, öğrencilerimizin Üniversitemiz çatısı altında öğrenim görmekte oldukları bölüm/programların ihtiyaçları doğrultusunda aşağıda belirtildiği gibi eğitim-öğretim dönemi boyunca üç farklı şekilde gerçekleştirilebilmektedir.

Uygulamalı Eğitimler: İşletmede Mesleki Eğitim, Staj, Uygulamalı Ders

İŞLETMEDE MESLEKİ EĞİTİM

•  İşletmede mesleki eğitim, eğitim ve öğretim dönemlerinde yapılması esas olan, öğrencinin mesleki deneyim edinmesine ekstra katkı sağlayacak uygulamalı eğitimlerdir. 
•  İşletmede mesleki eğitim için AKTS kredisi belirlenmekte olup ilgili kredi öğrencilerin mezuniyet kredisi hesabına dahil edilir.
•  Öğrencilerin işletmede mesleki eğitime devam zorunluluğu bulunmakta olup, devam şartını sağlamayan öğrenciler başarısız sayılırlar. 
•  Değerlendirme sonucu başarısız olan öğrenciler işletmede mesleki eğitimlerini aynı veya farklı işletmelerde yeniden yapabilir. Tekrar alınan işletmede mesleki eğitimde devam muafiyeti verilmez.
•  İşletmede mesleki eğitim yapan öğrencilerimizin İş Kazaları ve Meslek Hastalıkları Sigortası Üniversitemiz tarafından karşılanmaktadır.

STAJ

Ders müfredatlarında zorunlu staj bulunan bölüm/programlar;

•Stajlar, yarıyıl veya yaz tatiline rastlayan aylarda yapılması esas olan, teorik eğitime ek katkı sağlayacak saha uygulamalarıdır. 
•Staj süresi yükseköğretim kurumları tarafından ilgili bölüm/programın niteliğine göre belirlenir.
•Stajların da tıpkı işletmede mesleki uygulamalar gibi AKTS kredisi bulunmakta olup ilgili kredi öğrencilerin mezuniyet kredisi hesabına dahil edilir. 
•Yükseköğretim kurumunun uygun görüşü ile öğrenci isteğe bağlı olarak veya öğrenim gördüğü program kapsamında belirlenen staj süresinden daha uzun süreli staj yapabilir. 
•Öğrencilerin stajlara devamı zorunludur ve stajlara devam şartını sağlayamayan öğrencilerin stajları başarısız sayılır.
•Stajları başarısız olarak değerlendirilen öğrenciler stajlarının tamamını ve stajda kısmen başarısız olan öğrenciler ise stajlarının başarısız oldukları kısmını tekrar almak zorundadır.
•Staj yapan öğrencilerimizin İş Kazaları ve Meslek Hastalıkları Sigortası Üniversitemiz tarafından karşılanmaktadır.
•Ders müfredatlarında zorunlu stajı bulunmayan öğrencilerimiz, isteğe bağlı staj yapabilirler. Ancak isteğe bağlı staj süreleri mezuniyet kredisi hesabına dahil edilmez.

İŞLETMELERDE STAJ/MESLEKİ EĞİTİM SÖZLEŞMESİ

UYGULAMALI DERS

•Uygulamalı ders, ilgili olduğu dersin kapsamında ders programında belirlenen gün ve saatlerde yaptırılması esas olan, teorik bilgilere ek pratik beceriler kazandırmayı hedefler. 
•Uygulamalı ders için AKTS kredisi hesabı, ilişkili olduğu dersin AKTS kredisinin hesaplanması kapsamında yapılır, ayrıca AKTS kredisi hesaplanmaz.
•Öğrencilerin uygulamalı derslere devamı zorunludur. 
•Uygulamalı ders üniversitemizde ya da işletmede de (kurum dışında) yapılabilir.
•Uygulamalı ders kapsamında öğrencilerimize sigorta yapılması gerekmemektedir.

FORMLAR

 

UYGULAMALI EĞİTİMLER BAŞVURU FORMU

İŞLETMEDE MESLEKİ EĞİTİM BAŞVURU FORMU

ÖĞRENCİ MUVAFAKAT YAZISI

ÖĞRENCİ TAAHHÜTNAMESİ

İŞLETMELERDE STAJ/MESLEKİ EĞİTİM SÖZLEŞMESİ

STAJ BAŞVURU FORMU

STAJ ÖĞRENCİ MUVAFAKAT YAZISI

STAJ ÖĞRENCİ TAAHHÜTNAMESİ

UYGULAMALI EĞİTİMLER İŞ AKIŞI

PAYLAŞ
KENT’TEN
HABERİNİZ OLSUN