Kent Üniversitesi

HAKKIMIZDA

2020 yılında kurulan İstanbul Kent Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi (Kent UZEM) faaliyete geçtiği yıldan günümüze kadar uygulamaya koyduğu uzaktan eğitim programları ve sertifika programları ile hayat boyu öğrenme kapsamında önemli bir sorumluluğu yerine getirmektedir. 

İstanbul Kent Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi (Kent UZEM); günümüz dünya ekonomisinin önemli bir parçası haline gelen bilgi teknolojileri doğrultusunda toplumsal gelişime katkı sağlamak amacını gütmektedir.

Bu doğrultuda, İstanbul Kent Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi (Kent UZEM);

- Üniversitede internet tabanlı uzaktan eğitim yöntemiyle yürütülecek olan ön lisans, lisans, lisans tamamlama, lisansüstü programlar ile kurs, seminer ve sertifika programlarına ilişkin esasları senato kararları çerçevesinde belirlemek,
- Ulusal ve uluslararası düzeyde kamu ve özel kurum ve kuruluşlar ile sivil toplum kuruluşlarının ihtiyaç duyacakları alanlara yönelik ortak uzaktan eğitim sertifika, ön lisans, lisans ve lisansüstü programlar düzenlemek,
- Uzaktan eğitim programlarında görev alacak öğretim elemanlarını belirlemek, görevlendirmek, iş birliği ve koordinasyonu sağlamak,
- Uzaktan eğitim programlarına öğrenci kabulleriyle ilgili gerekli duyuruları yapmak; kayıt, giriş sınavı, kredilendirme ve benzeri işlemleri gerçekleştirmek,
- İnternet tabanlı uzaktan eğitim-öğretim çalışmalarının etkin bir biçimde yürütülmesini sağlamak amacıyla gerekli altyapıyı hazırlamak, geliştirmek ve sistemin sorunsuz bir biçimde işlemesini sağlamak,
- Uzaktan eğitim kapsamında ön lisans, lisans, lisans tamamlama, lisansüstü programlar ile kurs, seminer ve sertifika programlarını internet tabanlı uzaktan eğitim yöntemiyle yürütmek; bu kapsamda, ders yükleme, sanal sınıf, beyaz tahta, çevrimiçi sınav vb. uzaktan eğitim uygulamalarında bulunmak,
- Uzaktan eğitim programlarında görevli öğretim elemanlarına; e-öğrenme platformunun kullanımı, ders materyali tasarımı ve geliştirilmesi ile ölçme ve değerlendirme konularında eğitim ve danışmanlık hizmeti sunmak,
- Uzaktan eğitim programlarına katılan öğrencilere uzaktan eğitim sistemiyle ilgili eğitimler vermek,
- Uzaktan eğitim programlarını başarıyla bitiren öğrencilere sertifika, ders geçme ve benzeri belgeleri vermek,
- Uzaktan eğitim programlarında sunulan altyapının yeterliliği, sistem performansı, öğrenci destek hizmetleri ölçme ve değerlendirme çalışmaları yapmak,
- Öğrencilerin derse katılımı, başarı durumları ve verimlilikle ilgili gerekli ölçme ve değerlendirmeleri yapmak, sistemle ilgili görüş ve önerileri değerlendirmek,
- Uzaktan eğitim sisteminin işleyişi ve verimliliği ile ilgili bilimsel araştırmalar yapmak ve sonuçlarını bilim dünyasıyla paylaşmak,
- Uzaktan eğitim ile ilgili araştırma ve uygulamalarda yerli ve yabancı kuruluşlarla işbirliği yapmak,
- Rektörlükçe önerilen ve/veya Yönetim Kurulunca kararlaştırılan diğer faaliyetleri gerçekleştirmek
İşlevlerini yerine getirmek amacıyla, Rektörlük makamına bağlı olarak görev yapmaktadır.

KENT’TEN
HABERİNİZ OLSUN