Kent Üniversitesi

202108001 İSTANBUL KENT ÜNİVERSİTESİ 150 ADET DİZÜSTÜ BİLGİSAYAR ALIMI İHALESİ

202108001 İSTANBUL KENT ÜNİVERSİTESİ 150 ADET DİZÜSTÜ BİLGİSAYAR ALIMI İHALESİ

İhale Numarası 202108001
İhale Tarihi 18 Ağustos 2021 - 11:00
Satın alınacak Mal/Hizmet 150 Adet Dizüstü Bilgisayar
Talep Eden Birim Bilgi Teknolojileri Direktörlüğü
Satın Alan Birim Satınalma Direktörlüğü
Satın Alma Usulu "16.11.2018 tarihli, 30597 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Vakıf Yükseköğretim Kurumları İhale Yönetmeliğini’nin 16. Maddesi ve 14.09.2020 tarihli, 31244 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan İstanbul Kent Üniversitesi İhale Yönetmeliği’nin 16. Maddesine göre Açık İhale Usulü"
Satın Almanın Yapılacağı Yer Taksim Kampüsü
Satın Almanın Yapılacağı Tarih Ağustos 2021
İlgili Personel Alp Enerem
alp.enerem@kent.edu.tr
Notlar · Ürün / hizmete ilişkin teknik şartname, sertifikalar, garanti süresi, teslim süresi bilgileri fiyat teklifi ile birlikte paylaşılmalıdır.
· Teklif KDV hariç olarak hazırlanmalıdır.
İhale Dosya Ekleri

· İhale İlanı
· İdari Şartname
· Teknik Şartname
· Sözleşme Tasarısı

İhale Karar Bildirgesi İstanbul Kent Üniversitesi 150 Adet Dizüstü Bilgisayar Alımı İhalesi işine ait ihale 'Zemin Bilgisayar Yazılım Tanıtım
İletişim Medikal Elektronik San. ve Tic. Ltd. Şti ' firması üzerinde kalmıştır. İhale karar bildirgesi için tıklayınız.

 

KENT’TEN
HABERİNİZ OLSUN