Kent Üniversitesi

BÖLÜM BAŞKANININ MESAJI

 

Bölüm Başkanı

Sevgili Öğrenciler,

0-18 yaşlar insan yaşamının temellerinin atıldığı çok önemli yıllardır. Birey, 18 yaşına kadar çocuk olarak kabul edildiği bu yıllarda korunma, gözetilme ve bakım gerektirir. Bununla birlikte kişiliğinin tam ve uyumlu olarak gelişebilmesi için kabul, sevgi ve değer gördüğü, haklarının gözetildiği, hoşgörü ve anlayışla karşılandığı mutlu bir aile ortamına ihtiyaç duyar. Ancak hepimiz bütün çocukların bu ihtiyaçlarının karşılanamadığını, ülkemizde farklı gelişen çocukların yanı sıra, çalışan, sokakta yaşayan, koruma altına alınmış, suça itilmiş ya da ihmal ve istismara uğramış azımsanmayacak sayıda çocuk bulunduğunu biliyoruz. Çocuk gelişimi tüm bu çocuklara ve ailelerine hizmet veren, birey, aile ve toplum refahına önemli katkılar sağlayan bir meslek alanıdır.

Sağlık Bilimleri Fakültesi, Çocuk Gelişimi bölümümüz, 0-18 yaşlar arasındaki tipik gelişim gösteren, özel gereksinimi olan, üstün yetenekli, çalışan, mülteci, koruma altında olan, suça itilmiş ve hastanede yatan çocukların gelişimlerini değerlendirebilen, gelişimsel destek programları hazırlayan, bunun yanı sıra  ilgili kişi ve kurumlara çocuk odaklı danışmanlık hizmetleri verebilen çocuk gelişimciler yetiştirmeyi amaçlar.

Bölümümüz öğretim programı, ülkemizde uygulanan çocuk gelişimi lisans eğitiminin ulusal ölçekte çerçevesini çizen ve YÖK tarafından onaylanan “Ulusal Çekirdek Eğitim Programı” kriterlerine uygun olarak hazırlanmıştır. Bu bağlamda program anatomi, fizyoloji, sosyoloji, psikoloji, çocuk nörolojisi, beslenme gibi temel alan derslerini, gelişimsel tanılama ve değerlendirme,  gelişimsel destek programları, erken müdahale, çocuk odaklı aile danışmanlığı gibi alana özgü dersleri ve alan uygulamalarını kapsamaktadır. 

Dersler her yıl güz ve bahar sömestrlerinde 30 AKTS içeren programlar halinde verilmektedir. Sekiz yarıyıllık program 159 yerel kredi, 240 AKTS değerindeki derslerden oluşmaktadır. Program %75  teorik, %25 uygulamalı dersleri kapsamaktadır.  Öğretim programı en az 4, en fazla 7 yılda tamamlanmak zorundadır.

Kuşkusuz bu meslek çocuk sevgisine dayalı olup, ancak bu sevgi ile insan hayatına dokunmak ve mutlu bireyler yetiştirmek mümkün olabilir. Toplumun inşaasında rol oynayan tüm bireylerin bir zamanlar birer çocuk olduğu düşünüldüğünde de bu mesleğin ne denli önemli olduğu ortaya çıkmaktadır. Ülkemizin toplumsal refahına önemli katkı sağlayan bir mesleği seçtiğiniz için sizleri kutluyor, her gün yeni bir bilgi, yeni bir deneyim elde edeceğiniz üniversite yıllarınızda başarılar diliyorum. 

KENT’TEN
HABERİNİZ OLSUN