Kent Üniversitesi

2020–2021 GÜZ DÖNEMİ BAŞVURULARI

İSTANBUL KENT ÜNİVERSİTESİ

2020-2021 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GÜZ DÖNEMİ ÇİFT ANADAL YANDAL PROGRAMI
BAŞVURU KOŞULLARI VE GEREKLİ BELGELER

ÇİFT ANADAL: Bir anadal programına kayıtlı ve başarılı bir öğrenci aynı anda 2. Bir anadal programından eğitim almasını sağlayan bir sistemdir. ÇAP programından mezun olunduğunda ilgili programın diplomasını anadaldan farksız olarak kullanabilir. O sektörde çalışabilir.

YÖK yönetmeliğine göre kabul edilebilmesi için 2 temel kural vardır. Bunlar;
* Genel not ortalaması 4.00 üzerinden en az 3.20 olması,
* Sınıfında %20’lik dilimde yer alması (Ortalamalar belli olduğunda ortalamaya göre sıralandığında sınıf mevcudunun %20 kadar kısmında yer alması)
2. Şartı sağlayamayanlar eğer çap yapacağı programın ilgili yılki taban puanını sağlaması da yeterli olacaktır.

Bu şartları sağlayanlar başvuruda bulunabilirler. Değerlendirme sonunda kabul edilen öğrenciler kaydını yapmaları durumunda anadala ek olarak çap programındaki dersleri almaya başlarlar. Anadal ile eşdeğer dersleri çap programında tekrar almazlar. Anadal da alıp başarı sağladığında çap programında da aynı notla yansıtılıp ortalamaya katılır.

YANDAL: Yandal programı diploma programı değildir. Sertifika programıdır. Yandal yaptığı programda uzmanlığının olduğunu belgeler. Çift anadal gibi şartları sağlayanlar başvuruda bulunabilirler.

* Yandal programı için başvuru anında Anadal programındaki GANO’sunun en az 2,80 olması 

BAŞVURU VE KAYIT BİLGİLERİ

Çift Anadal ve Yandal Kayıtları 05-09 Ekim 2020 tarihleri arasında Öğrenci İşleri Direktörlüğüne gelerek yapılacaktır.

Çift Anadal - Yandal Başvuru Tarihleri: 14 – 25 Eylül 2020 
Çift Anadal – Yandal Kayıt Tarihleri: 05 -09 Ekim 2020

Çap – Yandal Başvuru Formu için tıklayınız.
Çap - Yandal Kontenjanları için tıklayınız.

Çap – Yandal Yönergesi İçin tıklayınız.

KENT’TEN
HABERİNİZ OLSUN