Kent Üniversitesi

SOSYAL HİZMET

Sosyal Hizmet Yüksek Lisans Programı (Tezsiz): Bu program, sosyal hizmetler alanında toplumda ihtiyaç duyulan nitelikli ve yetişmiş insan kaynağı konusunda öğrencilerinin sosyal hizmet alanıyla ilgili olarak yeteneklerini geliştirmelerine fırsat sağlayacaktır. Böylece bu alanın gelişmesine katkıda bulunulacaktır.

Sosyal Hizmette yüksek lisans derecesine sahip olmuş kişiler topluma verecekleri hizmetlerle ihtiyaç duyulan ‘’sosyal, sosyo-ekonomik ve psiko-sosyal’’ alanlardaki gelişimin sağlanmasına  yardımcı olacaklardır.

KENT’TEN
HABERİNİZ OLSUN