BÖLÜM BAŞKANININ MESAJI

Beslenme ve Diyetetik

Bölüm Başkanı

“Yeterli ve dengeli beslenme”, yaşamın her döneminde sağlığın korunması, geliştirilmesi ve özellikle beslenme ilintili, bulaşıcı olmayan kronik hastalıkların önlenmesi ve/veya bu hastalıkların bireyselleşmiş tıbbi beslenme tedavileriyle en aza indirilmesi için vazgeçilmez bir unsurdur. Geçirdiğimiz her gün, insanların yaşam alanlarında ve beslenme alışkanlıklarında önemli değişiklere neden olmaktadır.

Beslenme alışkanlıklarımızdaki olumsuz değişikliklere hareketsiz yaşam biçimindeki artış da eklenince, dünyada ve ülkemizde özellikle beslenme ilintili hastalıkların görülme oranlarında büyük artışlar izlenmiştir. Dünya Sağlık Örgütü’nün (DSÖ) güncel verileri incelendiğinde; beş yaş altı çocukların yaklaşık 150 milyonunda enerji ve besin ögesi yetersizliklerine bağlı “bodurluk”, üreme çağına gelmiş kadınların %33’ünde anemi, yeni doğan bebeklerin %15’inin ise düşük doğum ağırlıklı olduğu görülmektedir.

Ayrıca, dünya üzerinde 800 milyon kişinin aç, 2.5 milyar kişinin de obez ve kilolu olduğu saptanmıştır. Dünyada ve ülkemizde yaygın olarak görülen ve artış trendinin devam ettiği diyabetin %44, iskemik kalp hastalıklarının %23 ve bazı kanser türlerinin %7-41 oranında temelinde kötü beslenmenin, malnütrisyonun yattığı bilinmektedir. Ülkemizde de olduğu gibi nüfus artık yaşlanmaktadır. Yaşlanmanın toplumlara getirdiği dinamikler, sağlık plan ve politikalarının değişerek sağlıklı, yeterli ve dengeli beslenme yaklaşımlarının daha yoğunluklu biçimde toplumun tüm katmanlarına bireyselleştirilerek götürülme zorunluluğunu açığa çıkarmıştır. Bu yaklaşımların bütünsel ve profesyonel bir yaklaşım içerisinde birey ve toplumlara ulaştırılmasında en önemli sağlık meslek mensubu, “diyetisyen”dir. Üniversitelerde diyetisyenin yetiştirildiği programlar da dört yıllık (sekiz dönem) “beslenme ve diyetetik” lisans programlarıdır.

Diyetisyen insan sağlığının korunması, geliştirilmesi ve beslenme ilintili hastalıkların tıbbi beslenme tedavilerinin sağlanması hedefiyle; besin, beslenme ve yaşam tarzı kalıpları, besin üretimi ve teknolojisi ile tarım sistemleri arasındaki karmaşık ilişkileri anlamak için kimya, biyoloji, istatistik, iktisat, psikoloji, sosyoloji derslerinin yanında beslenme ilkeleri ve besinler, beslenme biyokimyası, besin kimyası, fizyoloji, anatomi, genel mikrobiyoloji ve besin mikrobiyolojisi, halk sağlığı, toplum beslenmesi ve beslenme hastalıkları epidemiyolojisi, besin güvenliği ve mevzuatı, iletişim becerileri, bilişim okuryazarlığı, beslenme eğitimi, ana-çocuk beslenmesi, her yaş grubuna yönelik hastalıkların tıbbi beslenme tedavisi gibi teorik, yoğun uygulama ve laboratuvarların olduğu sağlık ve sağlık alanına destek olacak sosyal bilimlere yönelik dersleri alır.

Beslenme ve Diyetetik eğitim ve öğretim programının en önemli aşamaları arasında yer alan, mesleki yetkinlik kazanımlarını artırmak amacıyla ilk altı dönemin sonrasında (tüm beslenme ve diyetetik temel derslerinin tamamlanmasını takiben), yaz döneminde genellikle aile veya toplum sağlığı merkezleri, belediyelere ait toplum merkezleri gibi yerlerde toplum sağlığının korunması ve geliştirilmesinde beslenmenin önemine yönelik 6-8 haftalık staj yapılmaktadır. Beslenme ve Diyetetik eğitim ve öğretimin son yılında alınan bazı derslere (mezuniyet tezi dahil olmak üzere) ilave olarak genellikle hastane ve kurumlarda tıbbi beslenme tedavisi ve kurum beslenmesine yönelik stajlar yürütülmektedir. 

İstanbul Kent Üniversite’si Sağlık Bilimleri Fakültesi Beslenme ve Diyetetik Bölümü öğrencileri, yarının diyetisyenleri en üst düzeyde insan sevgisi, etik, sosyal sorumluluk ve iyi vatandaşlık değerlerine bağlı yetişirken, dünya standartlarında güncel eğitim alacaklardır. Kendi alanlarında mükemmeliyetçi yaklaşım biçimiyle yetişmiş, çok deneyimli, saygın öğretim üyeleri, İstanbul Kent Üniversitesi’nin üstün ve kendini sürekli olarak yenileyen alt yapı olanakları ve düşünsel birikimiyle birleşince sizleri mesleki uygulamalarınızda ve yetkinliğinizde hedeflerinize ulaşmanızı sağlayacaklardır. İstanbul Kent Üniversitesi’nin olanakları yarının başarılı diyetisyenlerine yandal, çift anadal yapma şansını sunarken, öğrenciliğiniz sırasında uluslararası programlardan da yararlanma şansınız olacaktır. Yeter ki bu başarıyı yakalamak için uğraş verin, İstanbul Kent Üniversitesi Beslenme ve Diyetetik Programını seçin. 

Prof. Dr. H. Tanju Besler
Beslenme ve Diyetetik Bölüm Başkanı

PAYLAŞ
KENT’TEN
HABERİNİZ OLSUN