Kent Üniversitesi

HALK SAĞLIĞI HEMŞİRELİĞİ

Halk Sağlığı Hemşireliği (Tezli) Yüksek Lisans programına kabul edilecek öğrencilerin bilgi ve becerilerini artırmalarının sağlanması ve yapacakları tez ve bilimsel araştırmalar yoluyla ülkemizde ve ilimizde halkın sağlığının korunması ve geliştirilmesi konusunda yapılacak bilimsel çalışmalara önemli oranda katkıda bulunacaktır. Halk Sağlığı Hemşireliği Tezli Yüksek Lisans Programı ile güncel bilgi ve becerilerle donanmayı arzu eden kişi sayısını artırarak ülkemizin lisansüstü eğitimli kişi oranına, bilime ve ülke ekonomisine katkıda bulunulacaktır. Günümüzde üniversitelerin bilimsel çalışma kriterleri arasında bulunan uluslararası ve ulusal yayın yapma sıralamasında üniversitemizin üst sıralardaki yeri, yapılacak bilimsel yayınlarla daha üst sıralara taşınması sağlanacaktır. Açılması önerilen Halk Sağlığı Hemşireliği Tezli Yüksek Lisans eğitim programı ile;

• Hemşirelik alanında ulusal ve uluslararası düzeyde bilgili, aydın, yeterli ve yetkin hemşireler yetiştirilmesi,

• Bireylerin sağlığını geliştirmeye ve korumaya katkı sağlayarak, toplumun sağlıklı yaşam biçimi davranışlarını artırmak için sağlık hizmetlerinin etkin kullanılmasına katkı sağlayacak hemşirelerin yetiştirilmesi,

• Aile sağlığı merkezlerinde, kliniklerde çalışan; salgın, kronik hastalık ve olağan üstü durumlar karşısında hastaların gereksinimini saptayabilen ve çözüm önerileri getirebilen hemşirelerin yetiştirilmesi,

• Sağlık kuruluşları, okullar, iş yeri gibi insanların toplu yaşadıkları her yere sağlık hizmetini ulaştırmaya katkı sağlayacak, böylelikle dezavantajlı gruplara müdahale edebilen hemşirelerin yetiştirilmesi,

• Halk Sağlığı Hemşireliği alanında yüksek lisans programlarının sınırlı olması,

• Halk Sağlığı Hemşireliği yüksek lisans eğitim programında görev alacak öğretim üyelerimizin yüksek lisans dersleri vermeleri, bilimsel araştırma yaptırmaları ve tez yaptırmaları yoluyla, bilgi ve becerilerini aktarımının ve paylaşımının sağlanması, yapılan çalışmaların ulusal ve uluslararası alanda duyurulması,

• Halk Sağlığı Hemşireliği yüksek lisans eğitim programında görev alacak öğretim üyelerinin gerek ulusal (GOP-BAP, TÜBİTAK, ..) gerekse uluslararası (ERASMUS+, Avrupa Birliği, Dünya Bankası…) alanda bilimsel çalışma ve projeleri destekleyen kuruluşların açtığı bilimsel destek programlarına katılımı artırıp Anabilim Dalı ve üniversite olanaklarının bu yolla kullanımının ve gelişiminin sağlanması,

• Öğrencilere bilimsel araştırma sürecinin öğretilmesi ile tez yapmalarını sağlayıp ve bu çalışmaları yayınlanması ile hem üniversitemizin hem de ülkemizin bilim dünyasına katkısının artırılması,

• Halk Sağlığı Hemşireliği yüksek lisans programında yetişecek bilim adamları ile hem akademik personel edinme sıkıntısı çeken üniversitemize hem de yeni açılacak üniversitelere bilim adamı sağlanması ve alt yapısının oluşturulması, hedeflenmektedir.

KENT’TEN
HABERİNİZ OLSUN