Kent Üniversitesi

FİKRİ VE SINAİ MÜLKİYET HAKLARI YÖNETİMİ

Fikri mülkiyet, bir kişiye veya kuruluşa ait olan fikir ürünüdür; söz konusu kişi ya da kuruluş, bu ürünü serbestçe paylaşmayı veya kullanımını kontrol etmeyi tercih edebilir. 
Sınaî Mülkiyet ise sanayideki buluşların, yeniliklerin, özgün çalışmaların ilk uygulayıcıları adına tescil edilmesini ve böylece ilk uygulayıcıların ürünü üretme ve satma hakkına sahip olmalarını sağlayan bir haktır. Sınai Mülkiyet hakları patent, faydalı modeller, marka ve tasarımları kapsamaktadır.
Ar-Ge ve Proje Yönetim Ofisi, akademisyen ve öğrencilerine fikri ve sınai mülkiyet hakları konusunda bilgilendirilmekte, FSMH ile ilgili danışmanlık ve sözleşme yönetimi konularında destek vermektedir.

Hangi Konularda Destek Sağlıyoruz

  • Üretilen bilimsel bilginin fikri ve sınaî mülkiyet haklarıyla korunması bilincinin arttırılması konusunda destek sağlamak
  • Başvuru sahiplerinin süreçler ile ilgili birebir bilgilendirilmesini sağlamak
  • Patent başvuru sürecinin bazı aşamalarını başvuru sahipleri adına yürütülmesini sağlamak         
  • Üniversite araştırmacılarının Buluş Bildirim Formlarının kontrolünü ve kabulünü sağlamak
  • Bildirilen buluşların patentlenebilirlik ve ticarileşmesine yönelik ön araştırmasını yapmak
  • FSMH süreçlerinin, İstanbul Kent Üniversitesi’ ne ait politikalara uygun olarak yönetilmesini sağlamak
  • Fikri ve sınai mülkiyetle ilgili her türlü belgeleyi hazırlamak
  • Fikri ve sınai mülkiyet farkındalığına ilişkin eğitimler düzenlemek,
  • Üniversitelerde Fikri Mülkiyet kapsamında değerlendirilebilecek çalışmaların belirlemek
KENT’TEN
HABERİNİZ OLSUN