Kent Üniversitesi

SATIN ALMA DİREKTÖRLÜĞÜ

Üniversitemiz bünyesinde ihtiyaç duyulan ekipman ve malzemenin yüksek kalite ve düşük maliyetle temin edilebilmesi için;ihtiyaçlar doğrultusunda satın alma plan ve bütçesini oluşturmak, gerekli piyasa araştırmalarının yapılmasını sağlayarak Vakıf Yükseköğretim Kurumları İhale Yönetmeliği’ne uygun olarak ihale yönteminin belirlenmesini sağlayarak üst yönetimin onayına sunmak, birlikte çalışılacak tedarikçileri belirlemek ve ilişkileri yönetmek, satın alma standartları doğrultusunda satın alımların gerçekleştirilmesini sağlamak, satın alma hizmetlerinin kalitesinin ve verimliliğinin sürekli geliştirilmesine öncülük etmektir.

HEDEFLERİMİZ

Satın alma ekibimizin amacı, ihtiyaç duyulan malzeme, hizmet veya ekipmanın en uygun fiyata, istenilen miktar, zaman ve kalitede güvenilir tedarikçiden temin etmektir. Üniversite adına maliyetlerin düşürülmesi ve daha kaliteli hizmet sunumunda etkili olmayı amaçlamaktayız.

İLKELERİMİZ

Üniversitemizde 16.11.2018 tarihli 30597 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanan Vakıf Yükseköğretim Kurumları İhale Yönetmeliği esas alınarak tüm mal ve hizmet alımları ile yapım işlerinin satın alma ve ihale süreçlerinin takibini yapmaktır.

PERSONEL BİLGİSİ

KENT’TEN
HABERİNİZ OLSUN