Kent Üniversitesi

HAKKINDA

BİLİM KURULU HAKKINDA

Üniversitemizin bilim politikasının belirlenmesi, bu politika doğrultusunda üniversitemizin bilimsel performans gelişiminin takibinin yürütülmesi, bu anlamda dünyadaki gelişimlere paralel olacak şekilde stratejilerin üretilmesi, tıp ve sağlık bilimleri, fen ve mühendislik bilimleri, sosyal ve beşeri bilimler alanlarında başarılı bilim insanlarının tespit edilip bilimsel gelişimlerine destek olunması, üniversitemizin düzenlediği/ortak olduğu kongre, çalıştay ve sempozyumlara akademik anlamda destek sağlanması amaçlanarak İstanbul Kent Üniversitesi Bilim Kurulu kurulmuştur. Bu bağlamda üniversitemiz bünyesinde gerçekleştirilecek bilimsel çalışmalar için bilimsel ön görüş, yabancı dil desteği için danışmanlık, nitel ve nicel veri analizlerin nasıl yapılacağına ilişkin yol gösterme, alanlarına göre ulusal ve uluslararası uygun dergi önerileri vb. konularda destek verilmesi amacıyla 23/04/2020 tarihinde Bilimsel Yayın Ofisi faaliyete geçirilmiştir.

KENT’TEN
HABERİNİZ OLSUN