Kent Üniversitesi

Yönetim Kurulu

Müdür: Öğr. Gör. Volkan AKSOY
Müdür Yardımcısı: Öğretim Görevlisi Gülden ŞAHİN

Yönetim Kurulu:
Öğr. Gör. Volkan AKSOY (Başkan)
Öğretim Görevlisi Gülden ŞAHİN (Başkan Yardımcısı)
Doçent Dr. Bülent DEMİR
Doktor Öğretim Üyesi Onur SARI
Öğretim Görevlisi Sercan Doğukan YILDIZ

İdari Kadro:
Öğr. Gör. Volkan Aksoy ( Uzem Müdürü )

KENT’TEN
HABERİNİZ OLSUN