Kent Üniversitesi

BİLGİ EDİNME BİRİMİ

Bilgi Edinme Birimi

4982 Sayılı Bilgi Edinme Kanunu uyarınca yapılacak müracaatları değerlendirmek üzere İstanbul Kent Üniversitesi bünyesinde aşağıda belirtilen adreste Bilgi Edinme Birimi kurulmuştur. Posta ya da bizzat yapılacak başvurular bu adrese, faks ile yapılacak başvurular 0212 244 53 68 numaralı faksa, elektronik posta ile yapılacak başvurular ise aşağıda gösterilen formlar eksiksiz doldurularak bilgilendirme@kent.edu.tr posta adresine yapılabilecektir.

Bilgi edinme başvuruları

Başvurular aşağıda sunulan formlar doldurularak yapılmalıdır. Forma uygun olarak yapılmayan veya eksik doldurulan başvurular kabul edilmeyecektir.

Gerçek Kişiler - Tüzel Kişiler

Bilgi Edinme Değerlendirme Kurulu’na Başvuru

bedk.adalet.gov.tr adresinden, bilgi edinme istemi reddedilen başvuru sahibi, yargı yoluna başvurmadan önce kararın tebliğinden itibaren on beş gün içinde Kurula itiraz edebilir. İtiraz yazılı olarak yapılır. Kurul, bu konudaki kararını otuz iş günü içinde verir.

Faydalı Linkler:

CİMER Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi

Bilgi Edinme Kanunu

Yönetmelik

 

İletişim adresi

Adres: Cihangir Mh, Sıraselviler Cd. No:71, 34433 Beyoğlu/İstanbul

Faks:  0212 244 53 68

E-posta: bilgilendirme@kent.edu.tr

KENT’TEN
HABERİNİZ OLSUN