Kent Üniversitesi

BÖLÜM BAŞKANININ MESAJI

Bölüm Başkanı

Çok kıymetli öğrenciler,

Yaşadığımız dünya çok hızlı değişimler ve dönüşümler geçirmektedir. Bu değişim ve dönüşümleri anlamak, yorumlamak, eleştirmek ve adapte olmak sağlıklı bir toplumsal yaşam için son derece önemlidir. Sosyal hizmet alanı yaşadığımız toplumu anlamak, toplumsal sorunların nedenlerine değinmek, toplumun ihtiyaçlarını tespit etmek ve böylece daha iyi bir toplum yaratmak için yol gösteren bir disiplindir.

Sosyal Hizmet Bölümü, birey, aile ve toplumun ihtiyaçlarını karşılamak, sosyal sorunlara çözüm getirmek ve insanların yaşam kalitesini artırmak amacıyla eğitim veren bir bölümdür. Bu bölümde öğrencilere sosyal politika, toplum ve sosyal hizmet, sosyal araştırma yöntemleri, sosyal hizmet uygulamaları gibi konularda teorik ve pratik bilgiler verilmektedir.

Sosyal Hizmet Bölümü, insan odaklı bir yaklaşımla çalışmayı, empati kurmayı, iletişim becerilerini geliştirmeyi ve sosyal sorunlara duyarlı olmayı hedefler. Böylelikle mezunlar, insanların yaşadığı sorunlara çözüm üretebilen, toplumsal adaleti sağlayabilen ve insan haklarına saygı gösteren bireyler olarak yetişirler.

Bölümümüz, farklı alanlarda çalışma imkânı sunan bir bölümdür. Bu alanlar arasında çocuk hizmetleri, yaşlı hizmetleri, engelli hizmetleri, gençlerin sorunlarına yardım ve destek, eğitim, sağlık, bağımlılık gibi çeşitli alanlar bulunmaktadır. Mezunlarımız, kamu kurumlarında, sivil toplum kuruluşlarında, özel sektörde veya serbest olarak çalışma şansına sahiptir. Aynı zamanda, geliştirilen sosyal hizmet projeleri ve programları aracılığıyla da toplumsal dönüşüme katkı sağlama imkanına sahiptirler.

İnsanlara yardım etmeyi, insanlığa hizmet etmeyi, adil, eşitlikçi ve barışçıl bir toplum yaratma amacını görev edinmiş olan tüm öğrenci adaylarımızın aramıza katılmalarını umut eder, sosyal hizmet bölümü olarak sevgilerimizi iletiriz.

Sosyal Hizmet Bölüm Başkanı
Doç. Dr. Ahu Özmen Akalın

KENT’TEN
HABERİNİZ OLSUN