Kent Üniversitesi

PROGRAM BAŞKANININ MESAJI

Program Başkanı

Sevgili Öğrenciler,

Patoloji Laboratuvar Teknikleri Programı hasta numunelerinin tanısında gerekli yöntem ve teknikleri uygulayabilen, bilgi ve teknik beceri yüksek olan donanımlı patoloji teknikerlerinin yetiştirildiği bir ön lisans programıdır. 

Öğrencilerimiz uzman kadromuzdan aldıkları temel sağlık bilimleri ve alan derslerinin yanı sıra hastalıkların tanısında kullanılan temel patoloji teknikleri teorik ve uygulamalı eğitimleriyle alanında hakim sağlık çalışanları olarak mezun olacaklardır. Ek olarak müfredatımızda patoloji laboratuvarlarında tanı ve araştırmada kullanılan moleküler patoloji yöntemlerde ele alınması öğrencilerimizin yetkinliklerini güçlendireceklerdir. Uygulamalı dersler sağlık hizmetleri meslek yüksek okulunun tam donanımlı patoloji laboratuvarında yapılacaktır. Teknik öğrenimlerinin pekiştirilmesi adına 3. ve 4. yarı yılda öğrencilerimizin staj eğitimi müfredatımız dahilindedir. 

Patoloji Laboratuvar Teknikleri Programı ön lisans eğitiminin hedefleri arasında; temel laboratuvar esaslarına hakim, hasta numunelerinin patoloji laboratuvarıma gelmesinden mikroskop altında incelenmeye hazır olana kadar ki tüm basamakları bilen/uygulayan; patoloji alanın güncel araştırmalar hakkında bilgi sahibi olan; sağlık alanındaki gelişmeleri takip eden teknikerler yetiştirmek yer almaktadır.

Program mezunları, tıbbi patolojinin hizmet alanını kapsayan kamu ve/veya özel kurum ve kuruluşlarında eğitimleri doğrultusunda iş olanaklarına sahip olacaklardır. Ayrıca program mezunları dikey geçiş hakkından yararlanarak lisans düzeyinde eğitim alabilme ve kariyerlerini geliştirme olanağına sahip olacaklardır.
Patoloji alanında temel ve ileri tekniklerin bir arada barındıran programımız, öğrencilerimize geniş istihdam olanakları sağlayacak olup ileri eğitimlerinde onlara özgüven sağlayacaktır

KENT’TEN
HABERİNİZ OLSUN