Kent Üniversitesi

Vizyon – Misyon – Amaç

VİZYON:

Engellilik çalışmaları konusunda gerçekleştirdiği araştırma ve uygulamalarla ulusal ve evrensel düzeyde fark yaratan öncü konumunda bir merkez olmaktır.

MİSYON:

Toplumda engellilik konusunda bilimsel ve hak temelli hizmet modelleri geliştiren,  farklılıkları benimseyen ve destekleyen bir toplum oluşumunda aktif rol oynayan, ulusal ve uluslararası düzeyde araştırmalar yapan, geniş bir işbirliği ağına sahip bir merkez olmaktır.

AMAÇ:

EÇAM’ ın amacı, toplumda engellilik konusunda farkındalık ve bilinç oluşturmak, hak temelli eğitim ve hizmet modelleri geliştirmek ve tüm bu çalışmalara paralel olarak araştırmalar yapmaktır. EÇAM bu amaçlarını gerçekleştirmek için geniş bir paydaşlar topluluğu ile birlikte çalışır. Bu paydaşların başında engelli bireyin yakın ilişki içinde olduğu ve gelişimleri üzerinde büyük etkiye sahip olan aile, okul ve akranlar gelir. Aile engelli bireyin güçlü ve zayıf yönlerini, kapasitelerini ve ihtiyaçlarını en iyi bilen, aynı zamanda evde, okulda ve her yerde destek sağlayan topluluktur. Okul ve akranlar, engelli bireye yaklaşımları ve sundukları fırsatlar ile dahil edici ya da dışlayıcı olabilirler. Dışlayıcı yaklaşımlar, önyargılar ve olumsuz tutumun sonucu olarak ortaya çıkar. EÇAM engelli bireyleri güçlendirmek için aile, okul ve akranlarla birlikte çalışarak önyargıların yıkılmasına,  kabul edici ve destekleyici bir toplumun oluşumuna katkıda bulunur. Diğer taraftan engelli bireylerin topluma tam ve aktif katılımlarını sağlamaya yönelik hizmet modelleri geliştirir. Bu modellerin geliştirilmesinde engelli bireylerle ve ailelerle birlikte çalışır. EÇAM tüm uygulamalarını bilimsel bir temele dayandırır, böylece kuram ve uygulama arasında köprü inşa eder.

KENT’TEN
HABERİNİZ OLSUN