Kent Üniversitesi

ADSM İçin Sunucu Ve Veri Depolama Sistemleri Alımı

İhale Numarası 202106001
İhale Tarihi 08 Temmuz 2021 - 11:00
Satın alınacak Mal/Hizmet 2 Lokasyon için Sistem Alımı

1.Lokasyon için:
Sunucu ve Veri Depolama Sistemleri

2.Lokasyon için:
Sunucu Sistemi
Talep Eden Birim Bilgi Teknolojileri Direktörlüğü
Satın Alan Birim Satınalma Direktörlüğü
Satın Alma Usulu 16.11.2018 tarihli, 30597 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Vakıf Yükseköğretim Kurumları İhale
Yönetmeliğini’nin 16. Maddesi ve 14.09.2020 tarihli, 31244 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan İstanbul
Kent Üniversitesi İhale Yönetmeliği’nin 16. Maddesine göre Açık İhale Usulü
Satın Almanın Yapılacağı Yer Taksim Kampüsü
Satın Almanın Yapılacağı Tarih Temmuz 2021
İlgili Personel
Alp Enerem
alp.enerem@kent.edu.tr
Notlar
· Ürün / hizmete ilişkin teknik şartname, sertifikalar, garanti süresi, teslim süresi bilgileri fiyat teklifi ile birlikte paylaşılmalıdır.
· Teklif KDV hariç olarak hazırlanmalıdır.
İhale Dosya Ekleri · İhale İlanı
· İdari Şartname
· Teknik Şartname
· Sözleşme Tasarısı
İhale Karar Bildirgesi İstanbul Kent Üniversitesi ADSM için Sunucu ve Veri Depolama Sistemleri Alımı  işine ait ihale 'Vodafone Net
İletişim Hizmetleri A.Ş. ' firması üzerinde kalmıştır. İhale karar bildirgesi için tıklayınız:
KENT’TEN
HABERİNİZ OLSUN