Kent Üniversitesi

Ziyaretçi Araştırmacı Programı

Ziyaretçi Araştırmacı Programı (Visiting Researcher Program)

Ziyaretçi Araştırmacı Programı, yurtdışında yerleşik araştırmacıların İstanbul Kent Üniversitesi’nin akademik altyapısından faydalanmasına olanak sağlamakta ve böylece uluslararası akademik işbirliklerinin geliştirilmesine destek olmaktadır. 

İstanbul Kent Üniversitesi’nde Ziyaretçi Araştırmacı olmak üzere başvuru yapabilecek kişiler, yurtdışındaki bir üniversitede tam zamanlı akademik görevi bulunan öğretim üyeleri ve halen doktora öğrencisi olan araştırmacılardır. Başvurucuların araştırma konularının, başta Birleşmiş Milletler olmak üzere, uluslararası kuruluşların amaç ve hedefleriyle ilişkili olması gerekmektedir. 

Ziyaretçi Araştırmacının, İstanbul Kent Üniversitesi’nde gerçekleştirdiği araştırmanın çıktılarını bir makale, tam metin bildiri, kitap bölümü veya kitap şeklinde ortaya çıkabilecek akademik eserinde İstanbul Kent Üniversitesi’ni ve danışmanını belirterek yayınlaması beklenmektedir. Ayrıca üniversitede en az bir seminere konuşmacı olarak katılım sağlaması önemsenmektedir. 

Ziyaretçi Araştırmacı, İstanbul Kent Üniversitesi yerleşkelerinin Ziyaretçi Araştırmacı Programı ile ilişkili kütüphane, laboratuvar, uygulama ve ofis alanlarından faydalanabilecektir. Derslere katılma hakkı ise bulunmamaktadır. Ziyaretçi Araştırmacı, İstanbul Kent Üniversitesi’ndeki araştırma tecrübesini kendi özgeçmişinde sadece araştırma faaliyetlerine ilişkin kısımda belirtebilir. 

Ziyaret süresi en az bir ay, en çok üç aydır. Ziyaretin akademik takvimde gösterilen güz ve bahar dönemleri tarihlerinde gerçekleştirilmesi zorunludur. Ziyaret amacına uygun vize türünü ve ziyaret için gerekli diğer izinleri edinmek başvurucunun sorumluluğundadır. Ziyaretçi, ziyaret tarihleri boyunca İstanbul’da bulunmak zorundadır. 

Başvuruların planlanan başvuru tarihinden en az üç ay önce e- posta yoluyla, başvurucunun araştırma konusu başvuru formunda gösterilen şekilde açıklanmak suretiyle, iletilmesi gerekmektedir. Ziyaretçi Araştırmacı faaliyetlerini İstanbul Kent Üniversitesi’nin tam zamanlı öğretim üyeleri arasından araştırma alanına göre belirleyeceği bir öğretim üyesinin danışmanlığında gerçekleştirecektir. Başvurucunun başvuru öncesinde ilgili öğretim üyesiyle iletişime geçerek danışmanlık için onayını alması gerekmektedir.  

Ziyaretçi Araştırmacı Programı ücretsizdir. Başvurucular, ziyarete dair tüm ulaşım, konaklama ve yaşam masraflarını kendileri karşılamak zorundadır. İstanbul Kent Üniversitesi başvurucular içerisinden bazılarına, araştırma konusunun niteliğini ve kişinin üniversiteye katkısını gözeterek, Rektörlük tarafından Türk lirası olarak belirlenen bir tutarda Mesut Yılmaz Araştırma Desteği sağlayabilmektedir. Desteğe hak kazanmayan başvurucular, dış kaynaklardan edindikleri bursları kullanabilirler.

Programa başvuru süreci Ziyaretçi Araştırmacı Programı Ofisi tarafından Ziyaretçi Araştırmacı Programı Uygulama Yönergesi uyarınca yürütülmektedir.

Başvuru formu buradan edinilebilir.
Program hakkındaki sorularınız ve başvurularınız için visitingreseacherprogram@kent.edu.tr adresi üzerinden Ziyaretçi Araştırmacı Programı Ofisi’yle iletişime geçebilirsiniz.

 

Ziyaretçi Araştırmacı Programı Ofisinin Yetkilileri

Dr. Murat Can Pehlivanoğlu (Ziyaretçi Araştırmacı Programı Akademik Yetkilisi)
can.pehlivanoglu@kent.edu.tr
Özgeçmiş için tıklayınız

Emel Magriso (Ziyaretçi Araştırmacı Programı İdari Yetkilisi)
emel.magriso@kent.edu.tr

KENT’TEN
HABERİNİZ OLSUN