Kent Üniversitesi

PROGRAM BAŞKANININ MESAJI

Program Başkanı

Son yıllarda tüm dünyada bilim ve teknoloji alanındaki hızlı gelişmeler bizleri içinde bulunduğumuz bu “HIZ ÇAĞI”na her yönüyle ayak uydurmaya çağırmaktadır. Sağlık alanı da bu teknolojik gelişmelerin en çok yaşandığı alanlardan biri olarak nitelikli insan gücüne en çok ihtiyaç duyan alanlar arasında ilk sıralarda yer almaktadır. Cerrahi girişim yöntemlerindeki hızlı gelişime paralel olarak, Anestezi Teknikerine duyulan gereksinim her geçen gün artmakta sağlık sektöründe ihtiyacı sürekli artarak devam eden Anestezi Programı mezunlarının eğitimi de giderek önem kazanmaktadır.

Anestezi Programının amacı; ameliyat öncesi hasta hazırlığını yapabilecek, ameliyat sırasında anestezi uzmanına destek verecek, ameliyat sonrasında hasta kontrolü ve denetimini üstlenebilecek, ekip içerisinde yasal çerçeveler ve etik kurallara uygun olarak mesleki sorumluluk ve görevlerini yerine getirebilecek, kendini alanı ile ilgili beceri ve yetkinliklerini geliştirme ve güncelleme yetisine sahip, sorunları fark edebilme ve çözme yeteneği olan, ekip içerisinde etkin iletişim kurabilen, insan sağlığına önem veren, toplumsal sorumluluklarını yerine getirebilen, üretken nitelikli Anestezi Teknikeri yetiştirmektir.

Bu doğrultuda planlanan Anestezi Programı çerçevesinde üniversitemiz bünyesinde yer alan teknolojik alt yapı ve eğitim öğretim olanakları öğrencilerin mesleki hayatlarında karşılaşacakları görev ve sorumlulukları alabilme becerileri kazanmalarını sağlayacak şekilde modern eğitimin tüm imkanları kullanılarak organize edilmiştir.

KENT’TEN
HABERİNİZ OLSUN