Kent Üniversitesi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DEKAN

 

Geleceğin diş hekimleri olacak öğrencilerimizi; etik kurallara bağlı, mesleki sorumluluklarını bilen, üst düzeyde bilgi ve uygulama becerilerine sahip, bilimsel ve teknolojik yenilikleri takip eden, toplumsal hizmet bilincine sahip, sosyal farkındalıkları yüksek, çağdaş birer birey olarak yetiştirmek öncelikli amacımızdır.

İstanbul Kent Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi, bilimsel gelişmeleri mesleğine uygulayabilen, etik ilkelere, milli ve toplumsal değerlere saygılı bireylerin yetiştirilmesindeki rolüyle Türkiye’nin ağız- diş sağlığı hizmetlerinin geliştirilmesini hedeflemektedir.

Diş Hekimliği Fakültesi, on akademik yarı yıldan oluşan beş senelik bir program olarak tasarlanmıştır. Öğrencilerimize; temel tıp ve klinik bilimleri derslerinin yanı sıra, kişisel ve mesleki gelişimlerine katkı sağlayacak alan içi ve alan dışı seçmeli dersler sunulmakta, ilgi alanlarında uzmanlaşmaları sağlanmaktadır. Temel ve Klinik Bilimler bünyesindeki Ana Bilim Dallarında; her biri kendi alanlarında yetkin, çağdaş bilgi ve beceri sahibi, bilime yön veren, öğrencilere bilim heyecanını aktaran, ulusal ve uluslararası platformda vizyon sahibi akademik kadrosu, nitelikli diş hekimliği öğretiminin de ana kaynağıdır.

Programda; temel bilimler, klinik bilimleri, deontoloji, diş hekimliği tarihi gibi teorik derslerin yanı sıra, temel bilimler ve kliniğe yönelik uygulamalı dersler ve beşinci yarıyıldan itibaren klinikte hasta başında uygulamalar yer almaktadır. Diğer taraftan, alan dışı ve alan içi seçmeli derslerle öğrencilerin öğrenimleri zenginleştirilmekte, ayrıca İngilizce dil dersleriyle dil becerilerini geliştirmelerine olanak yaratılmaktadır. Öğrencilerin üniversite genelinde verilen seçmeli dersler vasıtasıyla genel bilgi ve görgülerini de destekleyebilecekleri bir müfredat uygulanmaktadır. 

Diş Hekimliği Fakültesi’nin görevi; ülkemizde ağız-diş sağlığı alanında hizmetlerini yürütecek yüksek nitelikteki bireylerin iş gücüne katılmasını sağlamaktır. Fakültemiz, ulusal ve uluslararası alanda akademik ve mesleki tecrübesi bulunan saygın ve dinamik akademik kadrosuyla öne çıkmaktadır. Akademik kadromuz, özgür ve eleştirel bir ortamda araştırmayı, bilimsel gelişmeyi ve başarıyı destekleyen çağdaş eğitim anlayışı ile fakültemizi çok kısa sürede ulusal ve uluslararası alanda bilime yön veren, saygın, lider bir fakülte konumuna taşımakta inançlı ve kararlıdır.

Diş Hekimliği Fakültesi, öğrencilere temel ve klinik diş hekimliği bilgisi kadar öğrenme ve uygulama becerisini de kazandırmakta, aynı zamanda bilimsel çalışmalar gerçekleştirebilecekleri bir ortam sağlayarak ideal yetkinliği edinmelerini sağlamaktadır. Fakültemiz bünyesinde öğrencilerin katılımıyla yürütülen etkinlik ve projelerle; öğrencilere iletişim becerileri, sosyal sorumluluk ve mesleki dayanışma bilinci de kazandırılmaktadır.

Mezunlar kendi muayenehane ve kliniklerini açabilecekleri gibi, özel veya resmi ağız diş sağlığı merkezlerinde istihdam edilebilmektedir. Lisansüstü eğitimlerine devam etmek isteyenler ise ÖSYM kuralları çerçevesinde Diş hekimliğinde Uzmanlık Sınavı (DUS) ile veya devlet ya da vakıf üniversitelerinin lisansüstü programlarına başvurabilmektedir.

İstanbul Kent Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi olarak, mezunlarımızı farklı ve fark edilebilir becerilerle diş hekimliği mesleğine hazırlamanın yanı sıra hastalarımıza da ulusal ve uluslararası ölçekte kalite çıtasını yükseltmeye odaklanan hizmet anlayışımızla, en yeni teknolojiyle donatılmış klinik ve laboratuvarlarımızda en iyi sağlık hizmetini vermeyi amaçlamaktayız. Başarının bir ekip çalışması ve uzun bir yolculuk olduğunu biliyor, tüm akademik ve idari kadrodaki sevgili çalışma arkadaşlarıma emekleri ve destekleri için teşekkürlerimi sunuyorum. 

Büyük önder Atatürk’ün manevi mirası olan aklın ve bilimin doğrultusunda; birlikte nice başarılara imza atmak dileğiyle...

KENT’TEN
HABERİNİZ OLSUN