Kent Üniversitesi

Sıkça Sorulan Sorular

Modüler sistem, yaz dönemi de dâhil olmak üzere en az 7 haftalık 4 ayrı düzeyden oluşmaktadır. Her yedi haftalık eğitimden sonra öğrencilerimiz final sınavına girerler ve yeni modül başlamadan önce kısa bir ara verilir. Başlangıç (A1), Alt-orta (A2), Orta (B1) ve Üst (B2) olmak üzere toplam dört düzey bulunmaktadır. Örneğin "Başlangıç" düzeyinden başlarsanız, bahar döneminin sonuna kadar tüm düzeyleri bitirme fırsatına sahip olursunuz.​

Programa başlamadan önce öğrencilerimiz dilbilgisi, kelime, okuma ve dinleme becerilerini ölçen çoktan seçmeli 50 dakikalık bir sınava (Düzey Belirleme Sınavı- DBS) girer. DBS sonuçlarına göre öğrenciler seviyelerine uygun düzeyde bir sınıfa yerleştirilirler. Yerleştirme sınavından belirli bir puanın üzerinde alınması durumunda ise öğrenciler İstanbul Kent Üniversitesi İngilizce Hazırlık Programı bitirme sınavı olan KELT’e girmeye hak kazanır. KELT’e girecek öğrencilerin üniversite e-posta adreslerine mesaj gönderilerek sınav detayları paylaşılır. ​​

Öğrencinin modül içerisindeki İngilizce düzeyi, yazılı sınavların yanı sıra alternatif ve yenilikçi ölçme-değerlendirme araçlarıyla ölçülür. Bu ölçme-değerlendirme araçları seviyeden seviyeye değişmektedir. Süreç temelli yazma (process writing), video projeleri, bireysel sözlü sunum ve grup tartışmaları bunlara örnektir. Modül ortalamasının %50'si ara sınav, süreç odaklı yazma, sözlü sunum gibi değerlendirme araçlarından, %50'si ise Modül Bitirme Sınavı'ndan (MET) oluşmaktadır.​​

Her öğrenci, haftada bir kez dersine giren öğretim elemanlarından biriyle randevu alarak birebir çalışma ya da sınıfta soramadığı soruları sorma imkânına sahiptir. Bu görüşmelerde öğrenciler yaptıkları çalışmalar ve ödevleri hakkında da dönüt alabilirler.​

Güz yarıyılı başı, güz yarıyılı sonu, bahar yarıyılı sonu ve yaz yarıyılı sonunda birer kere, toplamda bir akademik yılda dört kere düzenlenen İngilizce Yeterlilik Sınavı'na girmeye, aynı akademik yılda İngilizce Hazırlık Programı'nda öğrenim gören öğrencilerden son seviyeyi (B2) başarıyla tamamlamış ve derslere devam etmiş/devamsızlıktan kalmamış öğrenciler hak kazanır. Bu sınavdan bölüme başlamak için yeterli puan alan öğrenciler bölümlerine başlarlar. 

İngilizce bilgisinin yeterli olması nedeniyle İngilizce Hazırlık Programı'ndan muaf olmak isteyen öğrencilerimiz Üniversitemizce eş değerliliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınav sonuçlarını da ibraz edebilirler. 

Üniversitemiz tarafından kabul edilen diğer uluslararası İngilizce dil sınavları hakkında bilgi almak için ilgili sayfamızı ziyaret ediniz.

Tüm önemli tarihleri web sitemizde yer alan akademik takvimden takip edebilirsiniz.​ Ayrıca İngilizce Hazırlık Programı’ndaki öğrencilerin dersliklerindeki panolara öğrenci modül takvimi (student module calendar) asılmaktadır. Tüm önemli günleri buradan takip etmek de mümkündür.

Evet. Tüm İngilizce Hazırlık Programı öğrencilerimiz derslerin %85'ine katılmak zorundadırlar. Geç kalma konusunda hiçbir tolerans tanınmamakta, derse geç gelen öğrenciler o ders saati yok yazılmaktadır. Bu yüzden lütfen derslerinize zamanında geliniz.​​

Hayır. Korsan ve fotokopi kitaplar Üniversitemiz tarafından kabul edilmemektedir. Tüm kitapların çevrimiçi materyalleri de kullanılacağı için kitapları alırken alınan kod önem taşımaktadır. Bu kod sayesinde çevrimiçi derslere kayıt yapılacaktır. ​​

İstanbul Kent Üniversitesi İngilizce Hazırlık Programı'nda (KEPP) çeşitli kitaplar kullanılmaktadır. Her modülün ilk günü derse giren hocalar kullanılacak kitaplar konusunda bilgi verirler.

Öğretim elemanlarınız sizler için özel olarak çok çeşitli çalışma sayfaları, aktiviteler, görsel ve işitsel malzemeler hazırlamaktadır. Bu materyaller çevrimiçi sistemler vasıtasıyla öğrencilerle düzenli olarak paylaşılmaktadır. Bu nedenle, derse giren öğretim elemanının uygun gördüğü ve modül boyunca kullanacağı çevrimiçi platformu her gün düzenli olarak kontrol etmeniz gerekmektedir.​

Her yeni modül başında bir önceki modüldeki öğretim elemanları ve öğrenciler bir araya gelir ve MET (Modül tamamlama sınavı) kağıtlarını incelerler. Sınav ya da diğer değerlendirme sonuçlarına itiraz  durumunda, bir dilekçe yazılıp bu dilekçenin sınav sonucu bildirilmesinden sonra 3 (üç) iş gün içinde Ortak Dersler Sekreterliğine verilmesi ya da taranmış bir kopyasının prep@kent.edu.tr adresine gönderilmesi gerekmektedir.​ İtiraz sonucu en fazla üç iş günü içinde öğrencinin e-posta adresine mesaj olarak gönderilir.

Herhangi bir hastalık durumunda tam teşekküllü bir hastaneden sağlık raporu almanız gerekmektedir. Sağlık raporları ders devamsızlığı için geçerli değildir; yalnızca kaçırılan sınavlar için geçerlidir. Sağlık raporu, kaçırılan sınav ya da ölçme-değerlendirmeyi takiben 3 (üç) iş günü içerisinde teslim edilmelidir. Sözlü sunum, grup tartışması gibi alternatif ölçme değerlendirmeler kaçırılan her gün için 10 puan olacak ve toplamda 30 puanı geçmeyecek şekilde öğretim elemanının nezaretinde telafi edilir. MET ya da ara sınavı kaçıran öğrencilere telafi sınavı uygulanır. Kelime sınavları, okuma sınavları ve İngilizce Yeterlilik Sınavı (STEP) için sağlık raporu kabul edilmez ve bu sınavların telafisi yapılmaz.​​

Üniversitemizde sağlık hizmetleri, bir doktor ve bir hemşirenin görevli olduğu Sağlık Merkezimiz tarafından yürütülmektedir. Bu sağlık hizmetleri ücretsizdir ve mesai saatleri içerisinde yararlanılabilir. ​

Acil ailevi bir durumda, İngilizce Hazırlık Programı (KEPP) Yönetimine durumun içeriğini anlatan bir dilekçe yazılmalıdır. Bu dilekçe Ortak Dersler Sekreterliğine verilebilir ya da taranmış bir kopyası prep@kent.edu.tr adresine gönderilebilir. KEPP Yönetimi öğrenciye sınavı telafi hakkının verilip verilemeyeceğini kararlaştırır. ​​

Her türlü sorununuza yardımcı olmak için konusunda uzman bir psikolog Psikolojik Danışma ve Rehberlik Merkezinde destek vermektedir. Bu hizmetten ücretsiz olarak yararlanabilirsiniz. Psikolojik Danışma ve Rehberlik Merkezi duygusal, akademik (sınav korkusu, derslerinizde yaşadığınız zorluklar, vb.) ve sosyal problemlerinizde (İstanbul’daki yaşama ve yurt koşullarına uyum sağlama, vb.) yardımcı olmaktadır. Yapılan tüm görüşmeler gizlilik çerçevesinde yürütülmektedir.

Öğretim elemanlarımızın yaklaşık yüzde 20’si yabancıdır ve tamamının yükseköğretim düzeyinde en az üç yıl iş deneyimi bulunmaktadır.​

Ofis saatleri içinde randevu alarak öğretim elemanlarını ziyaret etmek mümkündür. Dersler ile ilgili her konuda danışmak için hocalara e-mail gönderilebilir. Öğretim elemanları, ofis saatlerini ve ofis numaralarını öğrencilerle modülün ilk günü paylaşırlar. Cuma günleri öğleden sonra İngilizce Hazırlık Programı'nda ders bulunmamaktadır. ​​

Sınavdan sorumlu gözetmen, program yöneticisine "Ayrıntılı Durum Tespit Formu” doldurarak teslim eder ve durum disiplin komitesi tarafından gözden geçirilir.​

Ayrıntılı Durum Tespit Formu, öğretim elemanları tarafından kopya, dersi bozan davranış vb. durumlarında doldurulan yazılı raporlardır. Öğrenciler önce dersi bozan davranışlarıyla ilgili olarak öğretim elemanları tarafından uyarılırlar. Bu sözlü uyarıdan sonra dersi bozan davranışlar devam ederse, öğretim elemanları tarafından ayrıntılı bir olay formu doldurulur. Bu form öğrenci ve öğretim elemanı tarafından imzalanır. Benzer davranışların tekrarlanması halinde etik komitesi toplanır ve ne yapılması gerektiği kararlaştırılır. ​

Ücretler, ödemeler ve burslarla ilgili detaylı bilgi almak için Mali İşler Ofisini ziyaret edebilirsiniz.

Tam burslu öğrencilere sağlanan ek imkânlar ve nakit ödemelerle ilgili detaylı bilgi almak için web sayfamızı ziyaret edebilirsiniz. 

Kampüsümüzde kablosuz internet bağlantısı bulunmaktadır. Bağlantı için gerekli şifreyi Bilgi Teknolojileri departmanından edinebilirsiniz. Ancak teknolojinin doğru amaçlara yönelik kullanılması gerekmektedir. Öğrencilerimizin ders saatleri içerisinde akademik amacı olmayan uygulamaları (Instagram, Twitter vb.) ​kullanmamaları gerekmektedir.​

Bu sınav çoktan seçmeli 30 dilbilgisi30 kelime bilgisi20 okuma ve 20 dinleme sorusundan oluşmaktadır. 

Öğrencilere, soruları cevaplandırmaları ve cevapları optik forma aktarmaları için 50 dakika verilmektedir. Optik forma aktarılmayan cevaplar geçerli sayılmaz.

Dilbilgisi kısmında öğrenciler her bir soru için bir diyalogda ya da cümlede verilen boşluğu dolduracak en uygun cevabı seçerler.

Örnek Soru:

John: I really want to join the conference at BT company. Can you find a ticket for me?

Carol: Oh, I’m sorry, I can’t. You know I quit my job last month. If I still _______ there, I could definitely help you.

a) am working
b) worked
c) work
d) have worked

Kelime kısmında öğrenciler, her bir soru için cümleyi tamamlayan en iyi kelimeyi seçerler. 

Örnek Soru:

The initial purpose of this online language course is to _______ your vocabulary knowledge by providing you with a wide range of authentic texts and informational videos of your interest. 

a) expand
b) approach
c) require
d) conduct

Okuma kısmında öğrenciler, okudukları cümle ya da paragraflarla ilgili soruları cevaplarlar.

Örnek Soru:

Even though many people overreacted to the new policies about employment, the government could calm them down with reasonable expressions. Many people.......

a) found the new policies reasonable
b) felt calmer after the new policies
c) were dissatisfied with the new policies at first
d) made some explanations to the government

Dinleme kısmında öğrenciler bir soru ya da bir cümle duyarlar. Eğer soru ise, dinledikleri soruya göre en doğru olan cevabı seçerler. Eğer bir cümle ise, dinledikleri cümleye göre en uygun olan ifadeyi seçerler.

KENT’TEN
HABERİNİZ OLSUN