Kent Üniversitesi

Sıkça Sorulan Sorular

SIKÇA SORULAN SORULAR

Modüler sistem nedir?

İstanbul Kent Üniversitesi Türkçe Hazırlık Programı en yaz yedi hafta devam eden dört farklı modülden oluşur. Bu modüller sırasıyla başlangıç, alt-orta, orta ve üst seviyede Türkçe öğrenimini hedefler. Her modülün ardından kısa bir ara verilir. Dönem başında başlangıç seviyesinde Türkçe öğrenimine başlayan öğrenci, dönem sonunda tüm modülleri tamamlama olanağına sahiptir. 

Programa başlamadan önce Türkçe seviyem nasıl ölçülmektedir?

Hazırlık programı başlamadan önce tüm öğrenciler çoktan seçmeli Seviye Belirleme Sınavı’na girerler. Sınav sonucunu takiben seviyelerine uygun programlara yerleştirilen öğrenciler, yeterli puan aldıkları takdirde Türkçe Yeterlik Sınavı’na girmeye hak kazanırlar. Seviye Belirleme Sınavı’na girmeyenler başlangıç seviyesinden itibaren Türkçe öğrenmeye başlarlar. 

Türkçe düzeyim modül içerisinde nasıl ölçülecek?

İstanbul Kent Üniversitesi Türkçe Hazırlık Programı’nın benimsediği dört farklı modül içerisinde yapılacak yazılı sınavların yanı sıra, ara sınavlar, ödevler, sunumlar, derse katılım gibi alternatif ve tamamlayıcı yöntemlerle ölçülür. 

Programın yeterlikle bitirilmesinin ardından lisans ve ön lisans düzeyindeki öğrenimime nasıl başlayabilirim?

Üst seviye Türkçe modülünü başarıyla tamamlayan ve devamsızlıkları tespit edilmeyen tüm öğrenciler güz yarıyılı başı, güz yarıyılı sonu, bahar yarıyılı başı ve bahar yarıyılı sonunda olmak üzere yılda toplam dört kez yapılan Türkçe Yeterlik Sınavı’na girerler. Yeterli puan almalarını takiben ön lisans ve lisans eğitimlerine başlayabilirler. 

Tatil günlerini nasıl takip edebilirim?

Web sitemizde yer alan akademik takvim yardımıyla tatil günlerini takip edebilirsiniz. 

Derslere devam zorunluluğum var mı? Derse geç kalmam devamlılık oranımı etkiler mi?

Evet. Her modül için tüm öğrencilerin derslerin %85’ine katılımı zorunludur. Derse geç gelen öğrencilerse, geç geldikleri ders saati müddetince “yok” yazılmaktadır. Bu sebeple öğrencilerin ders saatlerine hassasiyet göstermeleri önemle rica olunur. 

Derste kullanılan ana materyaller dışında yardımcı materyallere başvuruluyor mu?

Evet. Tüm öğretim üyelerimiz ortaklaşa belirlenen ana materyal dışında alternatif materyaller hazırlamakta ve bunları hem çevrimiçi platformlarda hem sınıf içerisinde sizlerle paylaşmaktadır. 

Sınav sonuçlarına itiraz edebilir miyim?

Evet. Her yeni modül başlarken öğrenciler ve öğretim üyeleri bir araya gelerek sınav kağıtlarını incelerler. Öğrenciler bu incelemenin ardından sınav sonuçlarıyla ilgili bir itirazda bulunmak isterlerse 3 iş günü içerisinde Yabancı Diller Yüksekokulu Sekreterliğine verilmek üzere bir dilekçe hazırlayabilir ya da turkcehazirlikprogrami@kent.edu.tr adresine dilekçenin taranmış bir kopyasını gönderebilirler. İtiraz sonucu 3 iş gününü aşmayacak şekilde öğrencinin e-posta adresine iletilir. 

Hastalandığımda, bir sınav ya da ölçme-değerlendirmeyi kaçırdığımda ne yapmalıyım?

Hastalanan, bir sınav ya da ölçme-değerlendirmeyi kaçıran öğrenciler tam teşekküllü bir hastaneden sağlık raporu almalıdır. Bu raporlar ders devamsızlığı için geçerli değildir; yalnızca mazeret sınavları, sunumlar, ödevler vd alternatif ölçme yöntemleri için kullanılır. Türkçe Yeterlik Sınavı içinse herhangi bir sağlık raporu kabul edilmemektedir. 

Üniversitemizde doktor mevcut mudur?

Evet. Üniversitemizde bir doktor ve bir hemşirenin görev yaptığı Sağlık Merkezi bulunmaktadır. Ücretsizdir ve mesai saatleri içinde tüm öğrencilere açıktır. 

Acil ailevi bir durum (kaza, vefat vb.) nedeniyle okula gelmemem durumunda ne yapmalıyım?

Acil ailevi durumlarda öğrenci, durumu izah eden bir dilekçeyle Yabancı Diller Yüksekokulu Sekreterliğine başvurmalı ya da dilekçesini turkcehazirlikprogrami@kent.edu.tr adresine göndermelidir. Yönetim tarafından öğrenciye telafi hakkının verilip verilmeyeceği kararlaştırılır. 

Kopya çekmem durumunda hakkımda idari bir işlem yapılmakta mıdır?

Evet. Sınav gözetmeni Ayrıntılı Durum Tespit Formu doldurur ve bu form disiplin kuruluna sevk edilerek tartışılır. 

Ayrıntılı Durum Tespit Formu nedir?

Ayrıntılı Durum Tespit Formu sınıf içerisinde ya da sınav esnasında karşılaşılması muhtemel kopya, rahatsızlık verici davranış, dersi bozan hâl ve hareketlerin tespiti ve bildirilmesi için öğretim üyeleri tarafından doldurulan belgedir. 

Üniversitemizde ortak internet paylaşımı bulunmakta mıdır?

Evet. İstanbul Kent Üniversitesi, tüm öğrencilerine okul içerisinde faydalanabilecekleri ücretsiz internet ağı sunmaktadır. 

Üniversitemizde psikolojik danışma ve rehberlik hizmetleri bulunmakta mıdır?

Evet. Üniversitemiz bünyesinde Psikolojik Danışma ve Rehberlik Merkezi bulunmakta, bu merkezden ücretsiz olarak yardım alınabilmektedir. 

Öğretim üyeleriyle ders dışında iletişim kurabilir miyim?

Öğretim üyeleri tarafından her modül başlangıcında sizinle paylaşılan mesai saatleri içinde öğretim elemanlarıyla iletişim kurabilir, e-posta gönderebilirsiniz. 

KENT’TEN
HABERİNİZ OLSUN