Kent Üniversitesi

Azami Öğrenim Süresi Dolan Öğrenciler

Tarih : 29.09.2023

2022-2023 Eğitim-Öğretim Yılı Yaz öğretimi sonunda azami süresini dolduran öğrencilerin 02-06 EKİM 2023 tarihleri arasında kayıtlı bulundukları Fakülte/SHMYO/MYO birimine bizzat başvurmaları gerekir.

Azami süre sonu sınav hakkı hiçbir şekilde devredilemez, ertelenemez, mazeret sınav hakkı verilemez. Bu sınavlara girmeyen öğrencilerin azami süreleri dolduğu için başvuru yapıp yapmadıklarına bakılmaksızın azami süre sonu sınav haklarını kullanmış sayılırlar ve sınavlardan sonra işlemleri aşağıda belirtilen kurallar dahilinde değerlendirilerek yapılır.

2547 sayılı Kanunun 44 üncü maddesi uyarınca (Değişik: 19/11/2014-6569/28 md.); bir yıl süreli yabancı dil hazırlık sınıfı hariç, kayıt olduğu programa ilişkin derslerin verildiği dönemden başlamak üzere, her dönem için kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmaksızın; öğrenim süresi iki yıl olan ön lisans programlarını azami dört yıl, öğrenim süresi dört yıl olan lisans programlarını azami yedi yıl, öğrenim süresi beş yıl olan lisans programlarını azami sekiz yıl, öğrenim süresi altı yıl olan lisans programlarını azami dokuz yıl içinde tamamlamak zorundadırlar.

Buna göre;

  • Kayıt donduran öğrencilerin izinli oldukları süreler azami öğrenim süresinden düşülerek hesaplanır,
  • Hazırlık sınıfında geçirilen süre azami öğrenim süresinden düşülerek hesaplanır,
  • Önlisans Öğrencileri: 2018-2019 Eğitim-Öğretim Yılında birinci sınıf olan öğrenciler azami öğrenim süresini doldurmuş öğrencilerdir