Kent Üniversitesi

İşletme Yönetimi

İşletme Yönetimi​ Yüksek Lisans Programı Hk.


İşletme Yönetimi yüksek lisans programının temel amacı öğrencileri, ulusal ve uluslararası eksende başarılı kariyer hedeflerine ulaştırmaktır. Ayrıca, küreselleşme ile birlikte rekabetin küresel ölçekte yoğunlaşma gösterdiği günümüzde, kendini yenilemeyi bilen, girişimci, dinamik ve analitik düşünce becerisine sahip yöneticiler ve akademisyen adayları yetiştirerek, bu kişileri iş ve akademik hayatın her kademesine hazır hale getirmektir.

İşletme Yönetimi Tezli Yüksek Lisans Programı


İşletme Yönetimi tezli yüksek lisans programına kabul edilen öğrencilerin yüksek lisans eğitimlerini tamamlayarak mezun olabilmeleri en az iki en fazla dört yarıyılda toplam 21 kredilik 7 adet dersi, ve seminer dersini başarıyla geçmeleri gerekir. Buna ek olarak öğrencilerin üçüncü ve dördüncü yarıyılda yüksek lisans tezlerinden başarılı olmaları gerekmektedir. Tezli yüksek lisans programlarında tez dönemine geçebilmek için öğrencinin 4 üzerinden en az 2,50 ortalamaya sahip olması gerekmektedir. Programı tamamlamak için minimum süre 4 yarıyıl maksimum süre 6 yarıyıldır.


Uluslararası İşletmecilik Tezsiz Yüksek Lisans Programı


Uluslararası İşletmecilik tezsiz yüksek lisans programına kabul edilen öğrencilerin yüksek lisans eğitimlerini tamamlayarak mezun olabilmeleri için ilk iki yarıyılda toplam 30 kredilik 10 adet dersi ve bitirme projelerini başarıyla tamamlamaları gerekmektedir. Programın minimum süresi 2 yarıyıl maksimum süresi 3 yarıyıldır.

KENT’TEN
HABERİNİZ OLSUN