Kent Üniversitesi

Uzaktan Öğretim Süreci

İstanbul Kent Üniversitesi; YÖK’ün belirlediği ilkelere uygun olarak, uzaktan öğretim sistemine geçerek, salgın tedbirleri kapsamında uzaktan eğitim faaliyetlerine en hızlı uyum gösteren üniversitelerden biri olmuştur. Bu kapsamda, uzaktan öğretim ile akademik ve idari personel nezdinde yapılan çalışmalar aşağıdadır:

 • Uygulama dersleri haricindeki diğer derslerin çevrimiçi yapılması konusunda işleyiş sürdürülerek uzaktan eğitim platformu çeşitlendirmesine gidilmiştir.
 • Çevrimiçi canlı dersler için kullanılan Perculus Plus yazılımının yanı sıra Microsoft Teams uygulaması sisteme entegre edilmiş ve kullanıma sunulmuştur.
 • Dünyada en çok kullanılan açık kaynak kodlu Moodle Öğretim yönetimi sistemine geçilmiş ölçme değerlendirme uygulamaları ve raporlanabilir içerikler çeşitlendirilmiştir.  
 • Eğitim Planlama, Uzaktan Eğitim ve Ortak Dersler Direktörlüğü tarafından hazırlanan ve uzaktan öğretim faaliyetlerinin nasıl yapılacağını gösteren eğitim videoları tüm kadrolu ve ders saat ücretli akademik ve idari kadro ile paylaşılmıştır. Tüm öğrencilerin bilgileri Perculus Plus ve Microsoft Teams sistemine yüklenmiş, üniversitemiz bünyesinde verilen tüm dersler Eğitim Planlama, Uzaktan Eğitim ve Ortak Dersler Direktörlüğü tarafından sisteme eklenmiştir.
 • İstanbul Kent Üniversitesi, eğitim-öğretim faaliyetleri, vize sınavları, vb. konularda YÖK’ün belirlediği ilkeleri harfiyen uygulamıştır. Bu kapsamda, vize sınavlarına ilişkin çalışmalar, öğrencilere yönelik bilgilendirme ve destek çalışmaları aşağıdaki gibidir;
 • Alınan karar ve uygulamalar birden çok platform(Öğrenci bilgi sistemi, SMS, web sitesi, Microsoft Teams, Moodle ÖYS) üzerinden duyurulmuş, akademik ve idari koordinasyonunun yanında öğrenci koordinasyonu da sağlanmıştır. 
 • İletişim anlamında hiçbir soru cevapsız bırakılmamış anlık geri bildirimler ile süreci sorunsuz devam ettirilmesi sağlanmıştır.
 • Öğrencilerimize psikolojik destek vermek adına Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Birimi tarafından öğrencilerimize uzaktan hizmet verilmiş ve randevulu şekilde hizmet verilmeye devam etmektedir.
 • Üniversitemizde öğrenim gören engelli öğrencilerimiz, Sağlık Kültür ve Spor Direktörlüğü tarafından aranarak gerekli destek sağlanmıştır. Uzaktan öğretim sistemine adapte olmaları için gerekli işlemler aynı birim tarafından gerçekleştirilmiştir.
 • Yabancı öğrenci statüsündeki öğrencilerimiz Uluslararası Ofis Direktörlüğü tarafından süreç hakkında bilgilendirilmiş, süreçle ilgili işlemler gerçekleştirilmiştir.
 • Kütüphane alt yapımız hızlı bir şekilde genişletilmiş ve öğrencilerin uzaktan erişimi daha kolay hale getirilmiştir. Sınırlı erişimli kaynaklar, kütüphanemiz tarafından ilgili taraflarla görüşülerek tam erişime açılmış ve öğrencilerimizin hizmetine sunulmuştur. Turnitin intihal programı öğretim yönetim sistemine entegre edilerek ölçme değerlendirme etkinlikleri zenginleştirilmiştir.
 • Fakülteler ve Enstitüler nezdinde, öğrencilerle direkt iletişim kurmak adına whatsapp grupları oluşturulmuş ve tüm bilgilendirmeler ile üniversite içi işleyiş hem bu gruplardan, hem Öğrenci İşleri Direktörlüğü aracılığıyla öğrenci bilgi sistemi OBİS’ten, hem de Kurumsal İletişim ve Halkla İlişkiler Direktörlüğü tarafından resmi web sitesi ve sosyal medya hesaplarından paylaşılmıştır.  
 • Her bölümde sınıf temsilcileri (mentör) belirlenerek gerekli bilgilendirmeler yapılmış ve gelen dönütlere göre aksiyon alınmıştır. 
 • İstanbul Kent Üniversitesi olarak; sadece öğrencilerimizin gelişimi için değil, aynı zamanda toplumsal gelişim için Rektörlük yönetiminde, Kurumsal İletişim ve Halkla İlişkiler Direktörlüğü ile Halkla İlişkiler ve Reklamcılık bölümü koordinasyonuyla Kent Evde Akademi ve Kent Evde İngilizce web sitesi hazırlanmıştır. Bu web sitesi ile salgın döneminde yaşanan/yaşanacak olan sosyal süreçlere üniversitemizin tüm birimleri ile destek olunması amaçlanmıştır. 
 • Üniversitemizdeki sınav uygulamaları, YÖK’ün belirlediği ilkeler doğrultusunda, fakültelerimizin yapılarına göre şekillendirilmiştir. Teorik derslerin vize sınavları ödev ve/veya proje verilerek yapılması kararlaştırılmıştır. Uygulama dersleri ise gerekli tedbirler en üst seviyede alınarak yüz yüze gerçekleştirilmiştir. .

 

İstanbul Kent Üniversitesi; YÖK’ün belirlediği ilkelere uygun olarak, uzaktan öğretim sistemine geçerek, salgın tedbirleri kapsamında uzaktan eğitim faaliyetlerine en hızlı uyum gösteren üniversitelerden biri olmuştur. Bu kapsamda, uzaktan öğretim ile akademik ve idari personel nezdinde yapılan çalışmalar aşağıdadır:

 • Üniversitemiz bünyesinde önceden yalnızca Atatürk İlke ve İnkılapları ile Türk Dili derslerinin uzaktan öğretimi için kullanılan Perculus Plus sistemi, 18 Mart 2020 itibariyle İstanbul Kent Üniversitesinin tüm derslerini kapsayacak şekilde genişletilmiş ve hizmete geçirilmiştir.
 • 18 Mart 2020 itibariyle Rektörlük tarafından Uzaktan Öğretim Koordinasyon Kurulu oluşturulmuştur.  Tüm akademik ve idari personele uzaktan öğretim sistemine geçildiği duyurulmuş ve koordinasyon toplantısı gerçekleştirilmiştir. Fakülte koordinatörleri ile koordinasyon toplantısı gerçekleştirmiştir. İlgili koordinasyon toplantısı sonrasında üniversitemiz bünyesinde görev alan kadrolu ve ders saat ücretli tüm akademik ve idari personele uzaktan öğretim faaliyetlerinin asenkron olarak yapılacağı ve 20-22 Mart 2020 tarihleri arasında derslerini Perculus Plus sistemine girmeleri gerektiği bilgisi ulaştırılmıştır.
 • Eğitim Planlama, Uzaktan Eğitim ve Ortak Dersler Direktörlüğü tarafından hazırlanan ve uzaktan öğretim faaliyetlerinin nasıl yapılacağını gösteren eğitim videoları tüm kadrolu ve ders saat ücretli akademik ve idari kadro ile paylaşılmıştır. Tüm öğrencilerin bilgileri Perculus Plus sistemine yüklenmiş, üniversitemiz bünyesinde verilen tüm dersler Eğitim Planlama, Uzaktan Eğitim ve Ortak Dersler Direktörlüğü tarafından sisteme eklenmiştir.
 • 23 Mart 2020 itibariyle üniversitemiz bünyesindeki tüm dersler uzaktan öğretim sisteminden öğrencilerimizin kullanımına açılmıştır.

İstanbul Kent Üniversitesi, eğitim-öğretim faaliyetleri, vize sınavları, vb. konularda YÖK’ün belirlediği ilkeleri harfiyen uygulamıştır. Bu kapsamda, vize sınavlarına ilişkin çalışmalar, öğrencilere yönelik bilgilendirme ve destek çalışmaları aşağıdaki gibidir;

 • YÖK’ün 18 Mart 2020 tarihinde uzaktan öğretime geçileceğini duyurmasından itibaren, akademik ve idari koordinasyonunun yanında öğrenci koordinasyonu da sağlanmıştır. YÖK’ün uzaktan eğitim sistemine geçileceğini duyurduğu andan itibaren Öğrenci İşleri Direktörlüğü öğrencilerimizin sorularını telefon ve e-posta yoluyla cevaplamıştır.
 • Öğrenci İşleri Direktörlüğü, öğrenci bilgi sistemi OBİS üzerinden, Kurumsal İletişim ve Halkla İlişkiler Direktörlüğü, üniversitemiz resmi web sayfası ve sosyal medya hesaplarından 23 Mart 2020 itibariyle uzaktan öğretim sistemine giriş yapabileceklerini duyurmuştur.  Tüm öğrencilerimize bilgilendirme mesajı gönderilmiştir. Uzaktan öğretim sürecinin başlamasıyla İstanbul Kent Üniversitesi yönetimi öğrencilerimizi düzenli periyodlarda arayarak sorunları ile ilgilenmiştir.
 • Öğrencilerimize psikolojik destek vermek adına Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Birimi tarafından öğrencilerimize uzaktan hizmet verilmiş ve randevulu şekilde hizmet verilmeye devam etmektedir.
 • Üniversitemizde öğrenim gören engelli öğrencilerimiz, Sağlık Kültür ve Spor Direktörlüğü tarafından aranarak gerekli destek sağlanmıştır. Uzaktan öğretim sistemine adapte olmaları için gerekli işlemler aynı birim tarafından gerçekleştirilmiştir.
 • Yabancı öğrenci statüsündeki öğrencilerimiz Uluslararası Ofis Direktörlüğü tarafından süreç hakkında bilgilendirilmiş, süreçle ilgili işlemler gerçekleştirilmiştir.
 • Kütüphane alt yapımız hızlı bir şekilde genişletilmiş ve öğrencilerin uzaktan erişimi daha kolay hale getirilmiştir. Sınırlı erişimli kaynaklar, kütüphanemiz tarafından ilgili taraflarla görüşülerek tam erişime açılmış ve öğrencilerimizin hizmetine sunulmuştur.
 • Fakülteler ve Enstitüler nezdinde, öğrencilerle direkt iletişim kurmak adına whatsapp grupları oluşturulmuş ve tüm bilgilendirmeler ile üniversite içi işleyiş hem bu gruplardan, hem Öğrenci İşleri Direktörlüğü aracılığıyla öğrenci bilgi sistemi OBİS’ten, hem de Kurumsal İletişim ve Halkla İlişkiler Direktörlüğü tarafından resmi web sitesi ve sosyal medya hesaplarından paylaşılmıştır.  
 • İstanbul Kent Üniversitesi olarak; sadece öğrencilerimizin gelişimi için değil, aynı zamanda toplumsal gelişim için Rektörlük yönetiminde, Kurumsal İletişim ve Halkla İlişkiler Direktörlüğü ile Halkla İlişkiler ve Reklamcılık bölümü koordinasyonuyla Kent Evde Akademi ve Kent Evde İngilizce web sitesi hazırlanmıştır. Bu web sitesi ile salgın döneminde yaşanan/yaşanacak olan sosyal süreçlere üniversitemizin tüm birimleri ile destek olunması amaçlanmış, kentevdeakademi.kent.edu.tr 11 Mayıs 2020 tarihinde yayına başlamıştır.

Üniversitemizdeki sınav uygulamaları, YÖK’ün belirlediği ilkeler doğrultusunda, fakültelerimizin yapılarına göre şekillendirilmiştir. Teorik derslerin vize sınavları ödev ve/veya proje verilerek yapılması kararlaştırılmıştır. Uygulama dersleri ise pandeminin sürecine göre yapılması planlanacaktır. 

KENT’TEN
HABERİNİZ OLSUN