Kent Üniversitesi

Bilgilendirici Etkinlikler

Üniversitemiz bünyesinde COVID -19 Pandemi süreci içerisinde tüm akademik ve idari kadromuza enfeksiyonun yapısı ve korunma yollarını kapsayan bilgilendirme toplantısı yapılmıştır.

Önlemler kapsamında üniversitemiz bünyesindeki tüm akademik ve idari toplantılar dijital ortamda, iş süreçleri aksatılmadan, üniversitenin işleyişi devam edecek şekilde, periyodik aralıklar sürmektedir.

Rektörlüğe ve Genel Sekreterliğe bağlı tüm akademik ve idari birimler toplantılarını gerçekleştirmektedir. Bununla birlikle Üniversitemiz Senato, Yönetim Kurulu toplantıları dijital ortamda devam etmektedir.

Dekanlar, Yüksekokul ve Enstitü Müdürleri, kendi birimlerinde öğrenim gören öğrencilere ilişkin tüm süreçleri takip etmektedirler.

KENT’TEN
HABERİNİZ OLSUN